Ronda Invest: bonus +500,- Kč k první investici

Platforma Ronda Invest nabízí novým investorům bonus 500 Kč při investici alespoň 10 000 Kč. Nezáleží, zda si investor vybere pouze jednu participaci či více úvěrů v minimální souhrnné výši. Odměna bude vyplacena na účet spolu s první měsíčním výnosem z participace. V průběhu registrace není třeba vyplňovat promo kód, pouze se stačí prokliknout skrze unikátní odkaz tlačítka níže.

Registrací zároveň podporujete další rozvoj tohoto projektu a komunity P2P fóra.


Metodika výše a připsání bonusu

Podmínky programu Ronda Invest detailněji popisuje tento článek.

Nový Participant se zapojí do Akce tím, že si založí v Době trvání Akce jeden nebo více produktů. Participace se souhrnnou investovanou částkou ve výši nejméně 10.000 Kč nebo 400 EUR. V případě, že si Nový Participant založí participace v obou měnách, tedy Kč i EUR, musí souhrnná investovaná částka při použití přepočítacího kurzu 25 Kč / EUR dosahovat min. částky 10.000 Kč.

V případě, že Nový Participant provede Založení produktu první Participace ve výši menší než 10.000 Kč resp. menší než 400 EUR, je potřeba pro získání Odměny navýšit souhrnný objem investovaných prostředků ve všech produktech na částku ve výši alespoň 10.000 Kč resp. 400 EUR do 30 dnů od Založení produktu první Participace.

Informace o platformě Ronda Invest

Sumarizace

Výhody

  • Projekty kryté nemovitostí jsou nejdříve zainvestovány společností Ronda Invest (v úvodní fázi projektu 100% skin in the game)
  • Česká platforma a podpora.
  • Zatím velmi dobrá / nadstandardní historie splácení.
  • Projekty přibývají pravidelným tempem.
  • Občas lze narazit na investici s min. participací 1000 Kč, což podporuje diverzifikaci menšího investora.
  • Participaci lze v případě nutnosti prodat skrz asistovaný prodej portálu Ronda Invest.

Nevýhody

  • Výnos okolo 4,5% je na P2P prostředí už poměrně nízký.
  • Investor si kromě účtu do platformy musí založit i Ronda Finance – jistá forma bankovnictví. Nevýhoda je ve správě více účtů najednou, nicméně oproti jiným platformám lze nastavit například trvalé příkazy.
  • Platforma nemá další nástroje jako je Auto Invest či sekundární trh.


Přesunout se na začátek