25 dukát František III. (od 20.1. 14:00)

  • Výnos: Investiční certifikát
  • Minimální výše investice: 1 Kč

Unikátní zlatá 25dukátová medaile věnovaná Františkovi Lotrinskému. Jedná se o atypický jednostranný odražek a motiv lícní strany nebyl použit u žádné jiné dvoustranné medaile. To potvrzuje fakt, že se jedná o jediný světový exemplář. Medaile vznikla v 18. století, tuto dataci potvrzuje samotné výtvarné ztvárnění a přípis na rubové straně Franciscus III. (Františkovi III.). Jedná se o Františka III. Lotrinského ještě jako vévodu Lotrinského. Tento titul užíval František Lotrinský od roku 1729 až do sňatku s Marií Terezií roku 1736. Latinský nápis na lícní straně Salutem ex inimicis značí úryvek z biblického textu (Lukáš, 1, 71), který lze přeložit jako vysvobození z rukou našich nepřátel. Zkřížené meče značí na habsburských medailích korunovace a vavřínový věnec je symbolem habsburských panovníků jako císařů Svaté říše římské. Skutečnost, že se jedná o 25dukátovou medaili, indikuje aristokratický původ medaile s evidentními přímými vazbami na habsburské panovníky.

Přejít na detail nabídky

25 dukát František III. (od 20.1. 14:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek