Toyen – Schovej se válko! (2.3. 18:00)

Portu Gallery - Toyen - Schovej se válko!
  • Výnos: Investiční certifikát
  • Minimální výše investice: 1 Kč
  • Start úpisu: 2. 3. v 18:00
  • Cílová částka: 1 640 000 Kč
  • Autor: Toyen
  • Počet listů: 9
  • Technika: serigrafie
  • Rok vydání: 1946

Čím je Toyen – Schovej se válko! unikátní?

Nejúspěšnějším autorem loňského roku byla Toyen, která se v žebříčku oblíbenosti u sběratelů drží vysoko už několik let. Loni za 57 jejích obrazů a grafik zaplatili celkem přes 165 milionů korun. Čtyřikrát se Toyen dostala také do desítky nejdražších obrazů loňského roku. Tři z těchto obrazů jsou z jejího poválečného období. Toyen patří k nejvýznamnějším představitelům českého meziválečného umění. Ceny jejich obrazů na aukčním trhu dosahují velmi vysokých hodnot se strmě vzrůstající tendencí. Její práce na papíře jsou aukčními domy stále poněkud podceněny. Z toho vyplývá jejich finanční dostupnost a také jejich potenciál do let následujících. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních téměř neobjevuje.O díle

Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu.

O autorce

Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová (21. září 1902 Smíchov – 9. listopadu 1980 Paříž), byla česko-francouzská malířka, jedna z představitelek evropského surrealismu. Je významnou osobností české kultury, ačkoliv většinu života prožila v Paříži. Patří mezi nejvýznamnější a nejsvobodnější tvůrčí osobnosti umělecké avantgardy první poloviny 20. století.

Toyen – Schovej se válko! (2.3. 18:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek