P2P půjčky 101 – FAQ, investiční rádce

Co je to P2P investování a jak funguje?

Zkratka P2P vznikla z anglického peer-to-peer, což v českém překladu znamená rovný s rovným. Zkratka se nevyužívá pouze v oblasti financí, ale setkat se s ní můžete také třeba v IT, kde znamená komunikaci klient-klient. V oblasti financí a půjček pak značí, že si mezi sebou půjčují sobě rovní uživatelé, tedy v Česku můžeme využít masivně propagované „lidé půjčují lidem“.

P2P platformy zde fungují jako tržiště, kde se setkává poptávka s nabídkou. Dále se princip fungování platforem může jedna od druhé lišit, ale základ, kdy platforma buď napřímo nebo přes poskytovatele půjčky páruje jeho poptávku s nabídkou investorů je všude stejný.

V některých případech se místo P2P objevuje označení P2B – peer-to-business. V takovém případě je na jedné straně investor a na druhé straně podnikatelský subjekt.

Jaké jsou výhody a rizika P2P investování?

Výhody

 • Stabilní a relativně vysoký výnos – například oproti akciovým trhům si je investor schopen (v případě, pokud nedojde k defaultům) velmi přesně spočítat budoucí výnos a počítat s datem připsání úroků/jistiny.
 • Snadný a rychlý začátek, nulové náklady, jednoduchost pro nezkušené investory. Stačí odeslat vklad a do dvou pracovních dní mohou uživatelé provést svou první investici.
 • Nabídka je názorná a dobře srozumitelná. Není potřeba detailně na čtvrtletní fázi zkoumat výkazy a fundamenty firem v angličtině. Teoreticky k rozhodnutí investovat postačí jen několik parametrů. Zároveň má však investor při správě svého P2P portfolia poměrně vysoké rozhodovací a kontrolní možnosti – pokud je chce využívat. V případě, že ho zaujme konkrétní projekt, může do něj investovat násobně více než do jiného.
 • Diverzifikace investic – Jedná se o další třídu aktiv, diverzifikaci k tradičním nástrojům.

Rizika

 • V případě defaultu platformy nebo poskytovatele možnost ztráty až 100% investice. Jak ukazují první případy vymáhání proplacení „buyback garancí“, tento proces blokuje investorovi prostředky na dlouhou dobu a recovery rate se rozhodně nebude pohybovat na nebo lehce pod 100%.
 • S tím souvisí neprověřenost odvětví – první platformy (Lending club v USA, Zopa ve Velké Británii) vznikly před krizí v roce 2008 nebo krátce po ní a existují dodnes. Opravdový boom však nastal až v několika posledních letech (v ČR přibližně od 2015 se vznikem Zonky, které trh P2P půjček u nás do značné míry definovalo). To je příliš krátká doba na to posoudit stabilitu celého byznysu a vliv případných ekonomických krizí.
 • Pro investora je dále nevýhodou určitá ztráta kontroly. Své investice spravuje u prostředníka, který může být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Ze strany portálu může dojít ke změnám podmínek, které investora poškodí. Případně ke změně poplatků a filozofie. V takové chvíli je těžké okamžitě reagovat na provedené změny, protože P2P platformy zpravidla disponují horší likviditou než akciový trh, kde lze nakupovat a prodávat na jedno kliknutí.

Jakým způsobem investovat?

Před výběrem platformy nebo poskytovatelů, do kterých investovat, je potřeba si stanovit, jakým způsobem chce investor své prostředky spravovat. Nabízí se dvě, velmi odlišné možnosti.

 • Pasivní investování – investorovi zde vyhovuje minimum času stráveného zkoumáním a údržbou platformy, preferuje zaslání peněz, které se již dále zhodnocují automaticky. Pro pasivního P2P investora jsou vhodné platformy, které nabízejí „správu“ investované částky – např. Zonky Rentiér, Mintos Invest&Access, popřípadě platformy, které mají jednoduché nastavení autoinvestu, nemají větší množství poskytovatelů a nedochází k výraznějším změnám v nabídce (Peerberry, Lendermarket a další).
 • Aktivní investování – investora svět (P2P) financí baví a rád optimalizuje svůj výnos o každou desetinku procenta. Tráví čas zkoumáním nastavení autoinvestů, změnami v nabídce a sledováním statistik. Investování má jako koníček a poměr času stráveného času vůči tomu získanému výnosu navíc neřeší. Častěji také investuje vyšší částku do jednoho projektu, který detailněji studuje. (Mintos – manuální/autoinvest, Upvest, Estateguru).

Kde hledat informace o platformách/poskytovatelích?

Informační servis jednotlivých platforem se po odlivu financí investorů po nástupu Co-Vid19 výrazně zlepšil. Platformy se nyní důkladněji a podrobněji informovat nejen o dění přímo u nich, ale také o finančních výsledcích poskytovatelů. Na komunikaci s investory kladou nyní celkově větší důraz. Mnoho informací tak lze dohledat na blogu/webové stránce platformy.

 • Větší a stabilnější poskytovatelé pak často věnují investorům místo na svém webu, kam umisťují například finanční výkazy nebo aktualizované prezentace.
 • Vybrané finanční weby se často P2P investování také dotknou, ať již rozborem finančních výsledků nebo jiným článkem.
 • Opomenout nemůžeme ani P2P investiční blogery, u kterých je ale třeba dávat velký pozor, zda za se za jejich radami a hodnocením neskrývá jen snaha inkasovat affiliate bonus, který platformy nabízí.
 • Odkazy na ty důležitější zprávy nebo příspěvky se snažíme také doplnit do příslušné sekce k platformě/poskytovateli zde na P2Ptrhu.

Kolik prostředků svého portfolia je optimální mít v P2P?

Toto je hodně individuální otázka a každý má tu hranici nastavenou jinak. Klasická poučka zní, mít v P2P investicích pouze tolik, o kolik si může investor dovolit přijít. Nicméně naprostá většina investorů (a například i majitelů P2P platforem) doporučuje držet tuto částku pod 20%. Jsme si jisti, že existuje celá řada investorů pro kterou není vhodné alokovat kapitál do P2P vůbec. Jak jsou na tom ostatní investoři můžete probrat na P2Pfóru.

Jak minimalizovat rizika při výběru úvěrů?

Investujte pozvolna – každá P2P platforma má svá specifika a než nahrnout tam všechny zamýšlené investice najednou je lepší začít s menší částkou, celé prostředí si osahat a až pak se rozhodnout, zda na platformě investovat více nebo to zkusit jinde.

Výnos není vše – nabízí některý z poskytovatelů výnos 20% p.a.? Rozmyslete si dvakrát, jestli mu své prostředky pošlete. Je udržitelné půjčovat si s takovými sazbami?

Diverzifikovat, ale s rozumem – diverzifikace mezi více projektů/poskytovatelů je jednoznačně zdravá. Nicméně pozor na diverzifikace typu – do všeho trochu. Jak se již ukázalo, slabší poskytovatelé mají násobně vyšší šanci situaci neustát a spadnout do defaultu. To samé platí pro diverzifikaci mezi platformami nebo diverzifikaci geografickou.

Vybírat si platformy/poskytovatele, kteří pravidelně s investory komunikují, zveřejňují své výsledky a jsou transparentní.

Vybírejte si půjčky, které jsou zajištěné majetkem. Ať už je zástavou nemovitost nebo třeba auto, vždy je násobně vyšší šance, že při úpadku dlužníka se dočkáte alespoň části prostředků při odprodeji zástavy zpět. Taktéž je statisticky dokázáno, že tyto půjčky mají nižší default rate než ty krátkodobé spotřební.

Mohu věřit garancím typu „buyback“, „likvidita“ a jiné?

Krátká odpověď je ne.

Každá garance je tak dobrá, jako je ten, kdo jí dává. To je velmi důležité. Řada platforem již zažila situaci, kdy nebyl poskytovatel schopný garanci dodržet – a to z různých důvodů, z nichž některé téměř nemá investor šanci predikovat. Na garance se tedy v žádném případě nedá slepě spoléhat a není dobré slepě věřit (u některých platforem/poskytovatelů) slibovaným marketingovým pozlátkům, které vyvolávají dojem, že při investici je riziko nulové. Garance je zkrátka jen jedním z faktorů, který je dobré zohlednit.

Jak na první vložení prostředků na platformu?

 • První vklad je dobré si otestovat na velmi malé částce v řádu stokorun. Důvodů je vícero, tím hlavním je eliminace chyb při prvním odeslání. Lidé si často pletou variabilní symbol a poznámku či referenci (která se používá v zahraničí). Je velmi nepříjemné řešit problémy s podporou při odeslání vyšší částky. Pokud dojde malý vklad, znamená to jistotu správnosti údajů a příští platba může být vyšší. Toto je velmi dobrý zvyk při zasílání první platby kamkoliv.
 • Zahraniční bankovní převody jsou velmi drahé. Na kurzech i fixních poplatcích. Zjistěte si tedy na podpoře (či v diskusích), zda je možno využít i alternativních cest – Revolut, TransferWise apod. Rozdíl při odeslání částky skrze banku a skrze Revolut může činit v některých případech až 5 % z výše zasílané částky a to je poměrně znatelný rozdíl.
 • Pokud nelze zaslat částku prostřednictvím metod výše, je dobrý nápad zřídit si účet v EUR. Spousta bank toto umí zdarma. Potom převod učiníte skrze CZK – Revolut – EUR – Platforma. Je splněna podmínka zaslání skrze banku a zároveň není využit nevýhodný bankovní kurz.
 • Příjemným bonusem je, že metody výše lze využít i při jiných příležitostech – nákupech v zahraničí, cestování apod.

Napadá vás jakýkoliv jiný dotaz k tématu, které zde nezaznělo? Dejte nám vědět do komentářů a my článek postupně doplníme.

P2P půjčky 101 – FAQ, investiční rádce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek