Portu Gallery: rozhovor s Martinem Jarošem, projektovým manažerem

Tento týden znovu navazujeme na sérii rozhovorů s investičními platformami. Tentokrát na naše dotazy odpovídal Martin Jaroš, projektový manažer z platformy Portu Gallery. Tato platforma demokratizuje investice do sběratelských a investičních předmětů. Jinými slovy i malí investoři mohou těžit z výhod investování do široké škály fyzických předmětů a participovat na jejich růstu.

My jsme se v dnešním rozhovoru zajímali například o to, jaké mají alternativní investice místo v portfoliu a co může investor od platformy očekávat. Jak je naším zvykem, řeč bude i o některých statistikách či pohledu do budoucnosti, včetně fenoménu NFT.

Příjemné čtení


Úvod

Dobrý den pane Jaroši. Můžete nám na úvod říci něco o platformě Portu Gallery a pro koho je tato platforma vhodná? Jaké jsou výhody a nevýhody oproti přímému nákupu investičních předmětů na vlastní pěst?

Naše platforma je určená pro všechny investory, kteří mají trochu vyšší rizikový apetit a mohou si dovolit rizikovější investici. Výhodou je určitě to, že se klienti nemusí o předměty aktivně starat, u aut například dělat pravidelný servis, řešit jejich uskladnění apod. Za nevýhodu může být považováno třeba to, že klienti přichází o jakýsi „požitek“, nemohou se sběratelskými kousky kochat u sebe doma. V tomto případě se ale Portu Gallery snaží investorům vyjít vstříc skrze různé výstavy, kde se zájemci z řad investorů i široké veřejnosti mohou přijít na upsané předměty podívat. Letos v září proběhla zatím první akce tohoto typu, a to v pražské Jiri Svestka Gallery, která byla návštěvníky přijata velmi pozitivně.

Akcí máme v hlavě více, pracujeme na tom, abychom upsané předměty více vystavovali, ukazovali. Pokud tomu situace dovolí, v brzké době proběhne výstava slovenské umělkyně Kataríny Poliačikové, jejíž fotografickou sérii Vesmír na akci „propůjčujeme“. V plánu jsou také nějaké výstavy automobilů po různých místech v Praze. Uvidíme, jaká bude nadále situace, covidová pandemie je v tomto nepředvídatelná.

Je Portu Gallery investiční alternativou k tradičním formám investování? Kde vidíte její doporučené zastoupení v investičním portfoliu?

Portu Gallery alternativní formou investování bezesporu je. Zastoupení záleží na rizikovém profilu daného klienta nebo na jeho životní situaci. U standardního klienta bych podíl alternativních investic viděl okolo nějakých 5-10 %, u rizikovějších investorů mohou alternativy zastupovat větší část portfolia, tedy až nějakých 20-30 %.

Kde na investičním trojúhelníku výnos-riziko-likvidita se platforma nachází? Co může investor z hlediska kolísání či růstu hodnoty očekávat?

Obecně platí, že čím více budou investoři diverzifikovat svá portfolia, tím méně bude jejich hodnota kolísat. Největší problém u věcí tohoto typu bývá jejich likvidita, potenciálních kupců námi nabízených unikátních předmětů bohužel nejsou miliony. Je to však vykompenzováno vysokým výnosem.


„Největší zájem vidíme u sudů s whisky, těch tedy budeme nabízet pravděpodobně více.“


Platforma a její vývoj

Zmínil jste obtížnou likviditu. Plánujete zavádět sekundární trh nebo se vám líbí povaha platformy, kdy investoři drží předmět dlouhodobě? Máte případně představu, jak takový odprodej mezi investory řešit z hlediska prémie za držení pro prodávajícího či poplatků?

Sekundární trh plánujeme spustit začátkem příštího roku, investoři si tak budou moct podíly mezi sebou prodávat. Platforma by nicméně měla být určena primárně k tomu, aby lidé drželi své podíly dlouhodobě a dosáhli tak kýžených výnosů. Chápeme však, že může nastat nějaká situace, kdy klienti mohou investované peníze potřebovat, nabídnout jim určitou likviditu tak považujeme za správný krok. Prémii za držení si budou investoři určovat sami. My sice děláme pololetní přecenění, což je jakási indikace částky, za kterou by se měla daná věc obchodovat, pokud se však najde někdo, kdo bude ochotný zaplatit dvojnásobek např. měsíc po nákupu, je to čistě na něm. Výši poplatků jsme zatím pevně nestanovili, všechny informace ale určitě zveřejníme ještě před tím, než ke spuštění trhu dojde.

Po několika měsících fungování na platformě jsem zaznamenal že největší zájem je o investiční alkohol. Jak vnímáte tuto zpětnou vazbu od investorů? Plánujete zastoupení jednotlivých nabídek nějakým způsobem upravovat na základě zájmu?

Ano, největší zájem je skutečně o investiční alkohol. Nabídka, kterou máme v současné době na stránkách, je dle mého dobrá, různorodá a klientům se líbí. Plánujeme tedy v podobném duchu pokračovat i nadále.

Největší zájem vidíme u sudů s whisky, těch tedy budeme nabízet pravděpodobně více. Nabídku se budeme snažit i nadále rozšiřovat, aby si mohl přijít na své úplně každý. Momentálně uvažujeme o dalších druzích alkoholu, konkrétně rumu a slivovici.

Máte další cíle, pokud jde o objem či počet upisovaných příležitostí?

V současné době upisujeme jeden předmět týdně, což je tempo, které se nám zdá rozumné. Za existenci platformy bylo upsáno okolo 50 předmětů s průměrnou hodnotou 2,2 milionu korun. Průměr posledních 10 úpisů se pohybuje o něco výše, okolo hodnoty 3,2 milionu korun, což způsobily především úpisy investičního alkoholu. Do budoucna bychom objemy rádi navyšovaly, bude však záležet na poptávce potenciálních investorů. Žádné konkrétní cíle zatím vytyčeny nemáme.

Fungování, statistiky

Můžete nám prozradit jakým způsobem je stanovena hodnota upisovaného předmětu. Nebývá ve sběratelství poměrně subjektivní? Řada investorů v diskusi na fóru dále úvádí rozdílnou výši částky oproti různým historickým aukcím.

Cenu určuje investiční komise složená z odborníků v daném odvětví. Hodnota sběratelských předmětů je poměrně subjektivní záležitostí, nikdo vám nedokáže říct přesnou hodnotu toho či onoho předmětu, proto to s příslušnými odborníky důkladně konzultujeme, aby nedošlo k silnému nadhodnocení či podhodnocení.

Aukce považuji za dobrou indikaci, nicméně občas se může stát, že například nemá dobré promo, to způsobí nízké počty přihazujících a předmět tak může být k mání za velmi atraktivní částku. Pokud se v aukci přetahuje více subjektů, může se částka naopak dostat až nesmyslně vysoko. Často také dochází k tomu, že není do vydražené částky započten aukční poplatek, náklady za převoz ze zahraničí a podobně. Je tedy potřeba brát takového prodeje s určitou rezervou.

Zmínil jste investiční komisi, mohl byste blíže vysvětlit, jak funguje proces upisování nového předmětu a jak tato komise pracuje? V případě, že se sejde více návrhů, dochází k dalšímu vyhodnocování který předmět bude na tržiště umístěn? Podle jakých kritérií?

Na výběru předmětů spolupracujeme s různými odborníky a nadšenci, kteří se v daném sektoru pohybují prakticky celý život. Na každou oblast jich přitom využíváme hned několik, abychom si mohli o předmětech udělat co nejlepší obrázek. Většinou kombinujeme to, co by mohlo být zajímavé pro naše investory spolu s investičním potenciálem. Nápadů chodí velké množství, mnoho z nich odmítáme.

Při výběrů předmětů se řídíme zásadou, že vybíráme jen taková aktiva, do kterých bychom sami investovali. Já sám jsem zatím do všech předmětů peníze vložil, což dokládá, že v předmětech vidím potenciál a za naším výběrem si stojím.

Proces úpisu jako takový probíhá ve dvou fázích. První trvá patnáct minut, kdy mohou investoři zadávat pokyny bez omezení. Pokud dojde k přeupsání předmětu, pokyny se poměrně krátí. Pokud k upsání během prvních patnácti minut nedojde, předmět se upisuje dál do doby, která je vždy stanovena v příslušných emisních podmínkách.

Mohl byste krátce okomentovat případ ziskové investice a prodeje? Platí, že pokud prodej proběhne do 3 let a není splněn časový test, investor musí dále zaplatit 15 % ze zisku?

Co se týče daní, jedná se o cenný papír, daní se tedy podle Zákona o cenných papírech. To znamená, že pokud dojde k prodeji daného cenného papíru po třech letech, jde tam uplatnit časový test a tím pádem je investice osvobozena od daně ze zisku. Pokud se cenné papíry prodají dříve než za tři roky, musí se podle zákona zisky zdanit 15 %.

Poskytuje platforma podklady pro daňové přiznání?

Od začátku fungování Portu Gallery proběhl zatím pouze jediný prodej – a to hodinek Rolex GMT Master II BLRO 2020 s 18% ziskem za přibližně rok a půl. V rámci prvního prodeje jsme podklady investorům dodali. Časem plánujeme doplnění také o podklady pro Portu jako takové a Opportunity, tedy napříč všemi platformami. Na propojení všech tří platforem usilovně pracujeme, abychom ho dovedly k naší spokojenosti a usnadnili proces našim investorům co nejvíce.

Co se stane, pokud se cena investičního předmětu v čase propadne? Existuje nějaká předem definovaná maximální doba, po které investoři realizují ztrátu? Případně lze nechat investory hlasovat o dalším prodloužení?

Obecně to funguje tak, že se předmět neprodá, dokud se na tom investoři neshodnou. Aby nebylo možné držet předmět do nekonečna, platí u nás, jako u emitenta, to, že po době uvedené v emisních podmínkách můžeme říct, že předmět od investorů odkupujeme za aktuální tržní cenu. To platí jak v případě zisku, tak ve chvíli, kdy bude předmět ve ztrátě.

Kolik má Portu Gallery aktivních investorů? Platí, že pokud je někdo spokojen se službami robo-advisory, zvažuje portfolio rozšířit o tuto alternativu?

Aktuálně na Portu Gallery evidujeme téměř 6 000 zaregistrovaných investorů.

Vypozorovali jsme, že spoustu lidí, kteří se zaregistrují na Portu Gallery, si později založí účet také na klasické Portu robo-advisory platformě. Většina investorů na Gallery je tím pádem také uživateli Portu.

Budoucnost Portu Gallery

Svět v poslední dekádě propadl virtuálním aktivům, ať už kryptoměnám či NFT. Jak v souvislosti s tím vidíte budoucnost investování do fyzických předmětů? Jsou dnes fyzické předměty opomíjená příležitost?

Já osobně fyzické předměty za opomíjené investiční příležitosti nepovažuji. Existuje spoustu sběratelů, kteří do nich investují a doma s radostí vystavují alba se známkami a pravidelně přelešťují své staré Ferrari v garáži. Nemyslím si, že by NFT měly klasické sběratelské předměty vytlačit, spíše věřím tomu, že se z nich stane další investiční alternativa, o kterou bude možné portfolia obohatit. Éra NFT je populární především pro mladší jedinci, která žijí ve virtuálním světě od malička. Ti si umí vlastnictví online děl určitě představit mnohem lépe než generace, která s internetem nevyrostla.  

Mají i virtuální aktiva své místo na Portu Gallery?

Přemýšlíme o tom, trh bedlivě sledujeme. Jelikož se jedná o poměrně novou záležitost, rozhodli jsme se zařazení NFT do nabídky investic zatím odložit a čekat, kam se budou NFT posouvat v příštích měsících či letech. Pokud se ukáže, že se nejedná jen o aktuální boom ale dlouhodobý trend, určitě bychom naše investory nechtěli o možnost investovat do digitálního umění ochudit.

Je tu něco, co byste chtěl investorům vzkázat na závěr?

Investorům bych vzkázal, ať se nebojí investovat i do alternativnějších a rizikovějších aktiv. Dnešní nelehká doba si žádá lehce odvážnější přístup. Není to o investování statisíců, i malé podíly se počítají. Čím více diverzifikujete svá portfolia, tím více si snížíte případné riziko ztráty hodnoty držených aktiv.

Děkujeme za rozhovor.


Kam dál?

Portu Gallery: rozhovor s Martinem Jarošem, projektovým manažerem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek