ACEMA: Poskytovatel úvěrů s přesahem do P2P

Společnost ACEMA je licencovaný poskytovatel úvěrů, který se zaměřuje především na podnikatele a živnostníky již více jak 20 let. Za tu dobu lidem zprostředkovala finanční pomoc přesahující 6 miliard korun. Nabízené úvěry se pohybují od 100 tisíc Kč až do výše 50 milionů s dobou splácení od několika měsíců po 20 let. V reakci na ničivé následky tornáda na jižní Moravě ACEMA aktuálně podpořila nejen své stávající klienty, ale bez nároku na honorář uvolnila i 20 milionů na úvěry na financování oprav.

Hospodářské výsledky ACEMY

Z výsledků společnosti za poslední účetní období (do března 2021) vyplývá, že i přes dvouměsíční výpadek produkce zapříčiněný pandemií COVID 19 se společnosti v loňském roce velmi dobře dařilo. O úvěry byl velký zájem a ACEMA se výsledkově dostala dokonce lehce nad úroveň roku 2019.

Za poslední období přitom společnosti rostl jak objem aktivních úvěrů, tak i vlastní kapitál. Z hlediska obratu došlo k menšímu poklesu, který je však z dlouhodobého hlediska zanedbatelný, což pěkně ilustruje graf s daty za posledních 6 let.

  • Objem aktivních úvěrů (dlouhodobé pohledávky)
  • Vlastní kapitál
  • Obrat

Dlouhodobě pozitivní výsledky se pak odrazily i na ukazateli věřitelského rizika, který meziročně klesl o 1,9 p.b. z hodnoty 59,8 % na 57,9 %, což je jednoznačně nejlepší výsledek ve srovnání s ostatními nebankovními poskytovateli podnikatelských úvěrů.

ACEMA tak v loňském roce udržela úroveň služeb na maximu a potvrdila své vedoucí postavení na českém trhu nebankovních podnikatelských úvěrů. Kromě toho zvýšila i rychlost poskytování úvěrů, zefektivnila interní procesy a zoptimalizovala provozní náklady, což mělo za následek udržení výsledků a pozice na trhu. V neposlední řadě je třeba zmínit i zavedení dalších preventivních opatření, mimo jiné například zpřísnění schvalovacích kritérií pro nové úvěry. Díky těmto opatřením se jí podařilo udržet delikvenci na úrovni předchozích let.

Cílem společnosti ACEMA je i nadále přinášet alternativu pro podnikatele a živnostníky, kteří v této komplikované době s žádostí u svých bank neuspějí. A to včetně podnikatelských činností (v současné době často bankami opomíjených) zaměřených na cestovní ruch, provozování restaurací, hotelů a jiných ubytovacích zařízení.

V letošním roce navíc plánuje rozvíjet i doplňkové produkty, jako je Americká hypotéka a Reverzní hypotéka, a navázat intenzivní spolupráci s partnerskými společnostmi například z oblasti obchodování s kryptoměnami, což bude přinášet další zajímavé investiční příležitosti i investorům na P2P platformě Bondster.

Souhrnné informace o poskytovateli

  • ACEMA má 29 % podíl na trhu zajištěných nebankovních půjček v ČR.
  • Míra delikvence portfolia společnosti ACEMA dosahuje 4,2 %, tj. přibližně 4 klienti ze 100 neplní své závazky.
  • Pokud jde o rozdělení klientů, převažuje Praha a středočeský kraj (celkem 39% portfolia)
  • Od května roku 2018 má ACEMA licenci ČNB
  • Celkový objem poskytnutých úvěrů za rok 2020 vzrostl oproti 2019 o 6,5 % na 1,4 mld. Kč.
  • Obrat společnosti klesl na hodnotu 255 mil. Kč, zisk byl přes 64 mil. Kč
  • Vlastní kapitál meziročně vzrostl o 10 %

Zdroje: prezentace spol. ACEMA 2020 (údaje před koronavirem) + aktuální informace od společnosti ACEMA

ACEMA v našem P2P portfoliu

Na platformě Bondster jsme aktivní téměř 3 roky, v P2P odvětví pak okolo 5 let. Přičemž poskytovatele ACEMA vnímáme jako stabilního, českého nebankovního poskytovatele. Je tu jednoznačná výhoda v korunových investicích a úvěrech zajištěných nemovitostí, přičemž konkurenci s takto širokým portfoliem bychom u nás těžko hledali. Rozboru našich investic do ACEMA úvěrů na Bondsteru, a jak se nám za poslední 3 roky konkrétně dařilo, věnujeme již brzy samostatný článek.

ACEMA plánuje spustit úvěry kryté Bitcoinem

Společnost ACEMA ve spolupráci se společností Bondster plánují spustit úvěry kryté Bitcoiny. Celému konceptu též brzy věnujeme samostatný článek. Rovněž se podíváme i na sekundární trh, který Bondster v nedávné době spustil.

Další odkazy


Děkujeme společnostem Bondster a ACEMA za poskytnuté informace a spolupráci.

Tento článek je součástí sekce Tiskové zprávy. Jedná se o obsah, který považujeme za informativně zajímavý, ale nemáme na něm autorský podíl. V některých případech může být článek placený.

ACEMA: Poskytovatel úvěrů s přesahem do P2P

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek