LendSecured/Lande: recenze P2P platformy zaměřené na zemědělské půjčky

LendSecured - uvodka

P2P platformy, které nabízí půjčky zajištěné kolaterálem, působí většinou v oblasti real-estate. Smyslem jejich businessu je pak často financování developerských projektů či renovací prostřednictvím investorské komunity. Lotyšské LendSecured jde však svojí vlastní cestou a nabízí širší diverzifikaci pro investorské P2P portfolio v podobě netradičních zemědělských půjček.

Pro pořádek ještě uvedeme, že recenzujeme vždy jen platformy, na kterých je recenzent sám aktivní. Jak se našemu portfoliu daří můžete na čtvrtletní bázi sledovat v našich P2Preportech.


Ještě před samotnou recenzí si zde dovolím poděkovat Cupimu, který dal recenzi níže dohromady. Jak víte, sám jsem aktivní na poměrně velkém množství platforem a jen jejich údržba a sledování dalšího vývoje je časově náročné. Do dalších registrací se proto neženu. Zároveň bychom ale na P2Ptrhu čtenářům chtěli stále přinášet nové možnosti a rozšiřovat obzory. Proto jsem rád, že se nám podařilo se s Cupim, který je aktivní na P2Pfóru, dohodnout na spolupráci. Přináší to pohled zase na jiné platformy a z jiné perspektivy. Co se o sobě rozhodl Cupi prásknout a jaké má zkušenosti v P2P si můžete přečíst v krátkém medailonku pod jeho článkem. Zbynhu


Základní údaje o platformě

Za platformou stojí management s více než desetiletou zkušeností v oboru. Platforma LendSecured, vzniklá v polovině roku 2020, patří do skupiny Secured Finance MGMT, pod kterou spadají další značky jako Lande (propagace v médiích, nabídka zemědělských půjček) či hypoteční firmy Latvias Hipoteka a Atrahipoteka. Skupina zároveň obdržela licenci pro vymáhání dluhů. V nejbližší době se očekává přejmenování platformy na Lande, jelikož dojde ke sloučení s výše představenou značkou. V roce 2021 platforma zažádala o crowdfundingovou ECSP licenci (European Regulation on European Crowdfunding Service Providers = Evropská regulace poskytovatelů crowdfundingových služeb) v Lotyšsku. Kvůli zdržení ze strany regulátora se však získání licence očekává až v průběhu tohoto roku.

Představení týmu LendSecured

Na platformě je registrováno již více než 1100 investorů, přičemž posledních pár měsíců přibývá řádově více než 100 registrací za měsíc. Ruku v ruce s tím a potřebou pokrýt investorskou poptávku se na platformě objevuje čím dál více půjček a navíc roste i podíl půjček s vyšším investovaným objemem. Pro představu, před rokem byl projekt ve výši 20 000 EUR obrovský a trvalo klidně 10-14 dní, než byl investory zafinancován. Dnes jsou k vidění i 50 000 EUR půjčky, přičemž rychlost zafinancování se výrazně zvýšila. Do dnešního dne bylo na platformě proinvestováno 2,1 m EUR se současným tempem 250-300 k EUR měsíčně.

LendSecured - statistky platformy
Statistiky LendSecured najdete aktuální vždy na https://lendsecured.eu/en/statistics.

Investice na platformě

Platforma si pro svůj business vybrala oblast, která je i přes dotace EU silně podfinancovaná – zemědělství. Investoři mají možnost investovat do půjček hlavně malým (rodinným) a středně velkým zemědělským podnikům v Lotyšsku. Peníze jsou většinou použity na nákup zemědělské techniky, nových pozemků či hnojiv. Zajištění půjček je přitom realizováno přes kolaterál ve formě půdy/nemovitosti, těžké techniky nebo v budoucnu očekávané úrody. U posledního typu je nutné zmínit existenci pojištění proti nepřízni počasí a jiným událostem vedoucím ke ztrátě úrody.

Platforma plánuje v blízké době expanzi do dalších zemí EU, počínaje Pobaltím.

LendSecured - nabídka půjček
Ukázka nabídky půjček na primárním trhu


Délka splatnosti nabízených půjček se pohybuje v rozmezí 6-24 měsíců s nabízeným úrokem 10-11 % a průměrným LTV 40 %. Právě nízké LTV (Loan To Value – poměr mezi výší úvěru a zástavní hodnotou kolaterálu) a relativně krátkodobé sezónní půjčky (6-8 měsíců) jsou pro investory zajímavou alternativou jiných platforem. Úrok si můžete u vybraných příležitostí navýšit také díky cashback bonusu 0,5 % až 2 % při vyšší jednorázové investici nebo využitím referral odkazu pro nové investory.


LendSecured – bonus pro nové investory

Portál LendSecured aktuálně nabízí novým investorům +1% cashback na investice provedené na primárním trhu do 90 dní po registraci.

Registrací přes odkaz níže pak podpoříte také tento projekt a přidružené fórum. Za každý příspěvek děkujeme.


Sezónní půjčky se objevují typicky na jaře, splatnost potom mají na podzim po sklizni a prodeji vypěstovaného produktu. Minimální částka pro investici je 50 EUR. Půjčky jsou převážně spláceny bullet formou, kdy je měsíčně vyplácen úrok, jistina až na konci investice. V době, kdy velká část P2P platforem zvyšuje úroky kvůli odlivu investorů, LendSecured zatím ponechává úroky na stejné úrovni. CEO LendSecured se v chatovací aplikaci Telegram vyjádřil, že i přes krizi na Ukrajině zažívá platforma růst, měsíc březen bude podle všeho paradoxně rekordní v počtu nových registrací. Nabízené úrokové sazby jsou navíc svázané s úroky, které jsou účtované dlužníkům – pohybují se na úrovni 11 – 16 %.

Popis půjček je relativně stručný, obsahuje základní informace o dlužníkovi, účel půjčky, očekávaný typ příjmů, ze kterého bude půjčka splacena, adresa a typ kolaterálu s jeho odhadovanou hodnotou. Návrhy, aby byly zveřejňovány i finanční ukazatele dlužníka, zatím bohužel vyslyšeny nebyly.

LendSecured - splátkový kalendář
Splátkový kalendář s přehledem o již zaplacených úrocích

Nedávno byl na platformě představen auto invest, bohužel asi v nejosekanější verzi, kterou jsem zatím na P2P platformách viděl. Při investici od 50 EUR není možné nijak auto invest nastavit, bude brát všechny půjčky. Až od 250 EUR pak smíte nastavit minimální úrok, LTV a dobu půjčky.

LendSecured autoinvest
Nabídka auto-investu od minimální částky 250 EUR je velice chudá, od 50 EUR auto-invest prakticky jen zapnete pro všechny půjčky.

Statistika portfolia po 1 roce a subjektivní postřehy

Mezi investicí a začátkem načítání úroku existuje prodleva v důsledku doby financování půjčky a následného převedení peněz dlužníkovi. U takto mladé platformy mluvíme klidně o 1-2 týdnech. Kdo chce úročit efektivněji, vyplatí se využívat sekundární trh, který je bez poplatku (pro nakupujícího i prodávajícího) a ve kterém nakupující neplatí žádné premium navíc (zadávat slevu/přirážku není možné). Vyskytují se zde půjčky běžných investorů, ale také větší obnosy od institucionálních, tzv. anchor investorů. Ti zajišťují, že každá nabídnutá půjčka bude 100 % financována, přičemž anchor investor následně svůj podíl nabídne k prodeji právě na sekundárním trhu. Nejbližší vyplácený úrok je při obchodu na sekundárním trhu rozdělen mezi prodávajícího a kupujícího v závislosti na počtu dní držení investice.

LendSecured - přehled portfolia
Přehled vlastního portfolia po 1 roce investování

Na platformě jsem téměř rok, a za tuto dobu jsem provedl 55 investic, z nichž 16 již bylo úspěšně splaceno. Jednalo se o sezónní krátkodobé půjčky, které skončily během podzimu/zimy. Ze zbylých 39 investic mám 11 v prodlení. Bohužel, LendSecured neumí spojit několik oddělených investic do stejné půjčky. Ve výsledku tak vidíme větší množství zpožděných půjček, než je reálně zpožděných projektů. V mém případě jsou pouze 2 projekty zpožděné déle než 60 dní (ne 5), 1 projekt zpožděný 31-60 dní a 2 projekty zpožděné 5-30 dní. Průměrné zhodnocení mého portfolia za poslední rok je přibližně 10 %. Reálný získaný úrok je pak lehce ponížen oproti úrokům nabízeným v půjčce z důvodu prodlevy mezi investicí a začátkem náběhu úroků. I z tohoto důvodu je výhodnější využívat sekundární trh, kde participujete na úroku od prvního dne anebo na primárním trhu volit půjčky, kterým již končí upisovací období.

Na Telegramu LendSecured přispívá investor, který do dnešního dne investoval do všech projektů. Má tak nejlepší přehled o stavu všech půjček. Ze 154 projektů bylo 48 splaceno, 89 je bez prodlení, 8 půjček 5-30 dní zpožděno, mezi 31-60 dny zpoždění je 5 půjček a pouze 4 jsou zpožděny více než 60 dní.

LendSecured - moje investice
Seznam vašich investic je nepřehledný, špatně se monitoruje stav konkrétních půjček.

Přehled stávajících investic je asi největším kamenem úrazu platformy, alespoň co se týče přehlednosti. Označení půjčky je pouhým vygenerovaným ID, několik investic do stejné půjčky se zobrazuje zvlášť, a ještě k tomu daleko od sebe, takže absolutně netušíte, do kolika půjček jste reálně investovali. Obecně je orientace na platformě jednoduchá, to je však spíše důsledkem skromného množství funkcí na celé platformě. Občas se objeví nepřesné informace o půjčce, nejspíš z nepozornosti. Působí to bohužel amatérským dojmem.

Na obranu platformy ale musím připomenout, že se jedná o platformu relativně mladou (založena byla teprve v roce 2020), která se postupně se vyvíjí a zlepšuje. Programátoři LendSecured nezahálí, a kromě již zmíněného auto investu, se na platformě čas od času objeví příjemný detail usnadňující práci, například ikona mince na sekundárním trhu u půjček, do kterých již mám zainvestováno, či ikona vykřičníku tamtéž pro půjčky ve zpoždění. Kladně hodnotím i výpis z účtu, který si můžete nechat vygenerovat pro libovolný časový interval. Vidíte zde všechny informace jako např. čistý zisk, stav účtu na začátku a konci vybraného období, splacené jistiny apod.

Rizikovost investice na LendSecured

U P2P platforem se zajištěnými půjčkami investory zajímá, jak je management schopný vymoci zpět jistinu i s úroky v případě defaultu půjčky. Na platformách tohoto typu pochopitelně neexistuje garance zpětného odkupu, jelikož půjčujete přímo dlužníkovi (bez nebankovní společnosti jako poskytovatele půjčky) a platforma je v tomto případě pouze prostředníkem.

Nízké LTV nicméně zaručuje poměrně bezpečnou investici. Na platformě zatím k žádnému defaultu nedošlo (není divu, platforma je mladá), i když se pravděpodobně nějaký blíží (v mém portfoliu 2 půjčky). Historicky měla skupina během své desetileté existence přibližně 5 % defaultních půjček, z nichž se ve 100 % případů podařilo získat prostředky zpět i s úroky. To je důležitá statistika, která zvyšuje důvěryhodnost celé platformy. Přesto mám výtku ke komunikaci ohledně zpožděných půjček. Informace totiž často bývají nepřesné, neaktualizované, či se objeví až na dotazy naštvaných investorů. Naštěstí platforma již způsob komunikace zpožděných půjček částečně zlepšila a snad v tomto trendu bude pokračovat.

LendSecured - proces vymáhání dluhu
Přibližná časová osa vymáhání dluhu v případě defaultu dlužníka.

Z hlediska bezpečnosti je také důležitým faktem, že peníze zaslané na LendSecured leží na vašem osobním segregovaném bankovním účtu u BNP Paribas. Ten je každému investorovi založen automaticky a jako investoři se nemusíte o nic starat. Pro transakce je využíván platební systém LemonWay, nicméně kvůli problémům s tímto poskytovatelem se platforma snaží do budoucna dohodnout na jiném řešení. Platbám trvá občas i několik dní, než dojdou do cíle a mezi investorskou komunitou tento fakt vyvolal velké bouře. Je velkým pozitivem, že management platformy naslouchá stížnostem a návrhům samotných investorů.

LendSecured - transakce mezi účty
Grafické znázornění transakcí mezi investorem, investorským účtem, dlužníkem a platformou. Vaše finance jsou oddělené od účtů platformy.

Komunikace platformy

A když už jsem načal komunikaci, velice aktivně management vystupuje v aplikaci Telegram (https://t.me/LendSecured). Dozvíte se zde z první ruky o nových projektech na platformě, můžete pokládat dotazy managementu či jen diskutovat o záležitostech platformy s dalšími investory. Zároveň je možné každý kvartál zhlédnout Q&A video na LendSecured kanálu youtube, kde CEO platformy Nikita Goncars shrnuje události, které se na platformě udály, plány do budoucna, případně odpovídá na dotazy investorů.

Ti, kterým aplikace Telegram nevyhovuje, pak mohou navštívit příslušné vlákno na P2Pfóru. Zde mezi sebou své postřehy a novinky z platformy sdílí čeští investoři.

Shrnutí recenze – výhody a nevýhody LendSecured

Výhody

 • Diverzifikace do nové oblasti P2P půjček zajištěných kolaterálem.
 • Nízké LTV, stabilní úrok 11 %, nabídka i krátkodobých půjček, sekundární trh bez přirážky.
 • ECSP licence + segregovaný bankovní účet = vyšší bezpečnost pro investory.
 • Komunikace, transparentnost.
 • Kvalitní management, historie se 100 % vymožených peněz z defaultních půjček.

Nevýhody

 • Mladá platforma bez delší historie.
 • Přehlednost platformy, půjček, chyby v popisu půjček.
 • Prostor pro lepší komunikaci ohledně zpožděných půjček.
 • Velice chudé možnosti nastavení autoinvestu.

Závěr

Na platformu jsem se zaregistroval na jaře 2021, kdy byla ještě v plenkách. Za 1 rok se platforma posunula mílovými kroky kupředu a dostává se čím dál více do hledáčku dalších investorů. Přestože LendSecured stále trpí určitými dětskými nemocemi a některé nedodělky občas budí rozpaky, platforma otevřeně naslouchá investorům a postupně rozhraní inovuje. Však za oponou stojí tým, který se tomuto businessu úspěšně věnuje přibližně 10 let, a to se skvělými výsledky. Jako bonus LendSecured nabízí diverzifikaci do nového odvětví v P2P světě, což považuji v tomto rizikovém segmentu za důležitý prvek.

Přejít na LendSecured můžete zde.

Jako obvykle budeme rádi za zpětnou vazbu, případné dotazy k platformě nebo čemukoliv jinému, co vás zaujalo. Využít můžete například komentáře pod článkem.


O autorovi

Jmenuji se Lukáš Cupal a živím se jako radiační fyzik ve zdravotnictví. Jelikož dobrovolné studium čehokoli beru jako relaxaci, snažím se ve volném čase rozšiřovat si obzory i v oblasti ekonomie a investic. A když už s něčím začnu, tak jdu do hloubky, ať to má smysl.
Jako spousta jiných investorů, i já jsem do P2P businessu naskočil ve svých investičních začátcích, hlavně díky přístupnosti platforem běžným investorům. Rizikovost tohoto businessu a nutnost pořádného due diligence mě pak motivovala k hlubšímu studiu finančních výkazů a analýz, což mé matematické srdce vřele přijalo. A zároveň to otevřelo cestu do mnohem většího světa akcií.
Zvědavost a počáteční strach mě pak dovedly k tomu, že jsem vyzkoušel spoustu platforem, leč žádnou z ČR. Kromě známých platforem, jako je Mintos, EstateGuru, PeerBerry nebo Robocash, jsem vyzkoušel i platformy méně profláklé, jako je Afranga, Moncera, LendSecured, Debitum Network, EvoEstate nebo BulkEstate.

Lukáš „Cupi“ Cupal


Další odkazy

LendSecured/Lande: recenze P2P platformy zaměřené na zemědělské půjčky

3 komentáře u „LendSecured/Lande: recenze P2P platformy zaměřené na zemědělské půjčky

 1. Díky Cupi za detailní a perfektní recenzi, kterou bych doporučil jako studijní materiál všem zájemcům o vstup na tuto platformu. Všechny Tvé poznatky jako aktivní investor na této platformě mohu jen potvrdit. Jako další výhodu LendSecured vidím investice v EU a v EUR zemi, naopak výše úroku bude asi vždy zaostávat za jinými platformami, protože zemědělské podnikání nepatří mezi ty vysokomaržové.

  1. Co se týče úroků, neřekl bych, že zaostávají za jinými platformami. Přece jen se pohybujeme u zajištěných půjček s nízkým LTV, proto se to nedá srovnávat s P2P nezajištěnými půjčkami. Ve své „kategorii“ bych řekl, že jde o průměr. EstateGuru nebo spousta platforem na EvoEstate nabízejí zpravidla méně, naopak platformy jako Reinvest24 nebo Bulkestate nabízejí více, o to rizikovější je ale považuju. Srovnání snese HeavyFinance, tam se úroky pohybují na podobné úrovni. Najdeš tam i 13 %, ale bude to nejvíc riziková půjčka, kterou úplně nechceš. Na opačném konci spektra jsem u HF viděl i méně než 7 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek