Bondster: aktualizovaná recenze české P2P platformy po 3,5 letech investování [2022]

Bondster-uvodka

Platforma Bondster prošla v roce 2021 a na počátku roku 2022 poměrně turbulentním vývojem. Kromě tradiční nabídky investic do půjček zajištěných nemovitostmi nebo půjček nezajištěných přidala také úvěry zajištěné kryptoměnami. Jako velké plus hodnotíme spuštění sekundárního trhu. Nakonec Bondster prošel redesignem a uvedl také vlastní rating poskytovatelů půjček na platformě. Některé neduhy však zůstaly a investoři by si měli být vědomi i rizik spojených s investováním na této P2P platformě. Vše podstatné najdete v naší recenzi níže.

Ještě před recenzí samotnou upozorňuji, že recenzujeme pouze platformy, na kterých sami investujeme. Stav našeho portfolia můžete transparentně sledovat v rámci čtvrtletních P2Preportů.

Bondster a jeho filozofie

Protože známá a v P2P odvětví průkopnická platforma Zonky zcela změnila směr a zrušila možnost manuálního investování, stává se Bondster s necelými 15 tisíci investorů a profinancovaným objemem přes 2,3 miliardy Kč českým leaderem.

Bondster - statistika
Statistiky platformy Bondster

Zatímco však Zonky využívalo P2P principu v poměrně čisté podobě, kdy platforma na tržišti sama zajišťuje nabídku úvěrů i poptávku investorů, tak Bondster nabízí investorům k profinancování úvěry nebankovních společností. Schéma fungování je tak o něco složitější, protože mezi žadatele o úvěr a platformu vstupují poskytovatelé úvěrů se svou nabídkou, které jsou co do škály kvality každý trochu jinde.

Investor si tak může koupit podíl na úvěrech nebankovních společností, dostávat pravidelně odpovídající úrok, avšak rovněž přejímat i některá rizika, která z tohoto vztahu plynou. Celý P2P lending na Bondsteru funguje již od velmi malé částky 100 Kč na participaci, lze tedy i s malým vkladem diverzifikovat. To ostatně patří mezi výhody tohoto konceptu. Malý investor se obejde bez složitého zařizování a může začít investovat v krátkém čase a učit se ze svých chyb.

Bondster - princip fungování
Princip fungování tržiště Bondster

Nabídka úvěrů na portálu Bondster

Bondster je rozdělen na dvě tržiště – české a zahraniční (CZK a EUR trh). Na českém tržišti lze investovat v českých korunách a na zahraničním v eurech. Zajímavé je, že v začátcích Bondster vyrůstal zejména na českém trhu a teprve po letech existence se zaměřil i na zahraniční investory i poskytovatele.

Bondster - struktura půjček
Struktura Bondsteru dle poskytovatel a typů půjček (viz statistiky portálu)

Při vzniku celé platformy Bondster byla zásadním partnerem nebankovní společnost ACEMA. Ta v počátcích fungování platformy zajistila dostatečný objem půjček na nabídkové straně, přičemž musíme uznat, že se jednalo o poměrně kvalitní nabídky se zajištěním nemovitostí. Dnes již nabídka bohužel z našeho pohledu není tolik atraktivní. Téměř totiž zmizely hypoteční úvěry s vyšším úročením a byly nahrazeny půjčkami podnikatelskými s vyšším LTV (poměr hodnoty půjčky ku hodnotě zajištění) anebo byznys půjčkami, které jsou zcela bez zajištění. Zde je samozřejmě riziko nesplácení pro investora vyšší. Novinkou jsou také půjčky zajištěné kryptoměnami. U těch by v případě poklesu hodnoty kryptoměny mělo dojít k prodeji zajištění a tudíž snížení rizika investora. Nevýhodou CZK trhu je poplatek 1 % z proinvestované částky, který je účtován v poměrné výši měsíčně.

Bondster - aktuální nabídka
Bondster – ukázka nabídek investic poskytovatele ACEMA v CZK

Kromě poskytovatele ACEMA jsou na CZK tržišti k vidění také nabídky od menších nebankovních společností – například Bezbanky či CreditGo. Zde je úročení s nižším procentem (6%-7%), půjčky jsou však krátkodobé a likvidnější. Rizikem je zde pro investora velikost těchto nebankovních společností a s tím plynoucí možnost rychlého zhoršení hospodaření v případě nárůstu množství nesplácených půjček. A zde pozor – ačkoliv je u některých půjček pro případ nesplacení dlužníkem uváděna garance splacení pohledávky investorovi daným poskytovatelem, není možné brát ji jako 100% jistotu. Pokud zkrachuje i poskytovatel, investorovi hrozí vysoké ztráty.

Na zahraničním tržišti můžeme najít velké množství různě zajímavých a různě kvalitních poskytovatelů. Některé můžete znát i z konkurenčních P2P platforem. Nabízejí totiž úvěry na několika P2P platformách současně. Bondster zde v minulém roce zapracoval a u většiny poskytovatelů nabízí ke stažení řadu užitečných informací k jejich velikosti či financím. Výroční zprávy, firemní prezentace, vzorové smlouvy. Investor zde dohledá mnoho informací na jedné hromádce. Plusem je určitě i spuštění vlastního ratingu Bondsteru, který můžete využít jako rychlý obrázek rizikovosti investic do půjček daného poskytovatele. Investorům před investicí většího obnosu určitě doporučujeme zjistit si o vybraném poskytovateli co nejvíce a nové informace také pravidelně monitorovat. Můžete tak předem zachytit varovné signály ještě před úpadkem některého z poskytovatelů.

Na eurovém tržišti můžete najít půjčky z celého světa – od těch z evropských zemí až po latinskou Ameriku či Asii. Nabízené úroky se šplhají až k 16% p.a., přičemž pro zahraniční trh jsou investice bez poplatku.

Bondster - poskytovatelé půjček
Detaily ke každému poskytovateli zveřejňované Bondsterem – příklad ACEMA

Garance pro investory, teoreticky i prakticky

Součástí konceptu P2P lendingu bývají nejrůznější typy garancí vykoupení.

V případě, že je úvěr nějakou dobu po splatnosti (nejčastěji 60 dní), nebankovní společnost podíl od investora vykoupí a přidá i částku, která odpovídá úroku za celou dobu držení.

Řada začátečníků si koncept garancí vykládá tak, že investicí prakticky nelze přijít o peníze. To samozřejmě není pravda. Platí, že každá garance je tak silná jako ten, kdo ji dává. Z tohoto důvodu dává smysl dělat si napříč poskytovateli vlastní průzkum a možná se i držet užšího počtu kvalitních společností napříč platformami s podílem, který v rámci diverzifikace odpovídá riziku nebankovnímu P2P lendingu. Ten osobně považujeme za vyšší, než u akcií.

Garance na Bondsteru

Bondster nabízí pestřejší škálu garancí než většina konkurentů.

 • Pravidelné vystoupení z investice – pravidelně za určité období je investorovi nabídnuta možnost vybrat zbylou jistinu za předem definovaný poplatek (0-2 %). Investor má okno 5 dní na provedení výstupu. Nepříjemností však je, že v případě stovek participací si investor musí lhůty hlídat a realizovat ručně.
 • Garance likvidity – Úvěr lze za předem definovaný poplatek prodat kdykoliv. Tyto nabídky mají nižší zhodnocení.
 • Garance zpětného odkupu – navrácení zbývající jistiny i úroků v případě že dojde k nesplácení. Více v detailu každé nabídky, nejčastěji se jedná o lhůtu 60 dní.

Dlouhou dobu fungovaly garance dobře, bohužel v březnu 2020 – v době problémů s moratoriem a COVID-19 se projevily problémy. Na jednu stranu je pravda, že tato situace byla silně nepředvídatelná a znamenala pro P2P lending největší možný zátěžový test. Na druhou stranu, ani na konci roku 2020 nedošlo k žádné úpravě garancí směrem k udržitelnější a realističtější cestě.

Produkt, který to odnesl nejvíce byl výnosná rezerva – úvěry s výnosem 3,9 %, garancí likvidity a nulovým poplatkem za vystoupení. Tyto úvěry mohly být velmi zajímavým prodloužením spořícího účtu, částečnou rezervou, která teprve čeká na zainvestování. Bohužel, ztráta likvidity ACEMY v průběhu COVID-19 způsobila, že tento produkt zcela přestal fungovat přičemž řada investorů v něm měla na dlouhou dobu blokované peníze a ztratila příležitost je investovat jinde.

Z našeho pohledu by se mnoho těchto kroků v době COVID-19 dalo pochopit. Řada platforem zaváděla jistou obdobu pending payments či podnikala jiné cesty k nastolení rovnováhy. Tyto kroky byly nepochybně kompromisem mezi poskytovateli úvěrů i investory. Bohužel však nikdy nebyly platformou férově, plošně a transparentně komunikovány. Blog namísto toho fungoval více pro účely PR, což vyústilo v určitý nesoulad mezi webovou prezentací a realitou.

Nástroje pro investory – sekundární trh, auto invest, konverze mezi měnami, UX

Po stránce funkcí a nástrojů Bondster vždy fungoval a funguje téměř na výbornou. Při zadání výběru či vkladu jsou peníze k dispozici ve většině případů do 24 hodin v obou směrech. Dle našich zkušeností připisování vkladu zrychluje na všech platformách, Bondster však v tomto ohledu stále patří mezi lepší.

Sekundární trh

V roce 2021 spustil Bondster investory dlouho žádaný sekundární trh. Jeho fungování jsme krátce popsali v samostatném článku, nyní tedy stručněji.

Základní charakteristiky sekundárního trhu jsou tyto:

 • Poplatek činí 0,5 % z hodnoty prodané půjčky. Tento poplatek platí prodávající a strhává se až v momentě uskutečnění prodeje.
 • Prodat lze jakýkoliv úvěr mimo kategorie zesplatněných, odepsaných nebo ukončených.
 • Sleva/přirážka může nabývat hodnot od -50 % po +10 %.
 • Úvěry jsou nabízeny k prodeji po dobu 90 dní. Pak je nutné je vystavit k prodeji znovu. Mezi 90denními cykly není žádné časové okno.

Z našeho pohledu jsou podmínky nastavené dobře. Poplatek je akceptovatelný a nižší než u řady s Bondsterem srovnatelných platforem. Ostatní podmínky pro investory také žádné výrazné omezení neznamenají a slouží buď k ochraně kupujícího (např. v případě nemožnosti prodat půjčky v defaultu) nebo z důvodů zachování svižnosti systému (vyřazení 90 dní neprodaných půjček).

Sekundární trh také významně zlepšuje likviditu investic. U několikaletých českých půjček tak již investoři nemusejí čekat na nejbližší „okno“ k vystoupení, ale půjčku nabídnout ostatním investorům. V případě prodeje nezpožděné půjčky se slevou je pak za běžné tržní situace prodej téměř okamžitý a peníze jsou připisovány na účet bez prodlení. My jsme ze začátku působili spíše na straně kupujících a s nákupy starších půjček s již zaběhnutým splácením jsme spokojení.

Auto Invest, strategie

Nástroj pro nastavení automatických investic je vcelku tradičně zpracován. Nabízí řadu filtrů, kde si stanovíte kritéria pro nákup jednotlivých půjček.

Investor si může autoinvestů vytvořit hned několik, rozdělit je dle poskytovatelů, dle výnosů nebo také podle toho, zda chce investovat na primárním či sekundárním trhu.

Bondster - nastavení autoinvestu
Bondster – ukázka nastavení autoinvestu

Ačkoliv i my máme AI třeba na nabídky od společnosti ACEMA na sekundárním trhu zapnutý, vyplatí se občas raději si nabídky projít ručně a rozhodnout se přímo podle podkladů, které jsou zejména u českých půjček zajištěných nemovitostmi podrobnější.

Pro nabídky v EUR je pak AI v podstatě nutností.

V rámci inovací pro rok 2022 Bondster jako alternativu k autoinvestu a manuálnímu investování představil takzvané strategie. Ty vycházejí z podobného produktu představeného dříve na platformě Mintos a nabízejí „línějším“ investorům snazší diverzifikaci přes jedno tlačítko. Vložíte peníze, vyberete strategie a dále se nestaráte. Nicméně právě na základě již delší zkušenosti z Mintosu tuto možnost investorům příliš nedoporučujeme. Věříme, že i za cenu vyšší časové náročnosti je možné pomocí vlastní strategie dosáhnout vyšších zisků při nižším riziku.

Bondster - strategie
Předpřipravení investiční strategie Bondsteru

Konverze měn, uživatelské rozhraní

Nástroj na konverzi mezi měnami má velmi kvalitní, prakticky středové kurzy a Bondster si účtuje v obou směrech poměrně přijatelný poplatek 0,4 %, podobně jako to má platforma Mintos. Konverze funguje okamžitě.

Bondster - konverze měn
FX konverze mezi CZK a EUR

Uživatelské rozhraní prošlo v lednu 2022 grafickým upgradem. Nyní působí daleko čistším a modernějším dojmem. Obrazovky jsou jinak přehledné, bez zákeřností. Samotná registrace na platformu je otázkou minut. Pokud to shrneme, tak Bondster po technické stránce a po stránce nabízených nástrojů funguje velmi dobře.

Bondster – zkušenosti a hodnocení investorů

V rámci P2Ptrhu sbíráme zkušenosti ostatních investorů. Rovněž hromadíme i další zajímavé informace a odkazy o platformách i nebankovních společnostech, aby si potenciální investor v krátkém čase udělal slušný obrázek. Pokud máte vlastní zkušenost s platformou Bondster, budeme rádi, pokud ji nasdílíte ostatním investorům. V tabulce naleznete i odkazy na jiné zdroje a rozhovory. Další strukturované zdroje o Bondsteru naleznete na této stránce.


Bondster
{{ reviewsOverall }} / 5 Hodnocení uživatelů (25 hlasů)
Nabídka investic
Platforma
Komunikace
Osobní hodnocení
Hodnocení uživatelů: Zanechat hodnocení
Order by:

Zatím tu není žádné hodnocení. Buď první, kdo napíše recenzi.

User Avatar User Avatar
Uživatel P2Pfóra
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Zanechat hodnocení


Bondster – naše portfolio

Na Bondsteru jsme aktivní zejména v rámci půjček v českých korunách, kde nás nejvíce lákají půjčky od společnosti ACEMA zajištěné nemovitostmi.

Jak můžete vidět na screenshotu níže, poměr řádně splácených půjček se drží na vysoké úrovni a opravdu problematických půjček jsme zatím zaznamenali minimum. To přikládáme i našemu kvalitnímu výběru.

Bondster CZK report 4Q2021
Bondster CZK report 4Q2021

Naopak v rámci trhu s půjčkami v EUR držíme pouze malou – zkušební – pozici. V rámci P2P investic držíme portfolio výrazně diverzifikované přes vícero platforem a v tuto chvíli preferujeme spíše platformy, za kterými stojí větší a stabilnější poskytovatelé půjček (např. Robocash či Lendermarket). Bondster sice umožňuje v EUR půjčkách obrovskou diverzifikaci, ale většinu poskytovatelů bereme jako malé ryby, které v případě potíží postrádají potřebnou stabilitu. I zde tedy doporučujeme vybírat pečlivě a neinvestovat bezhlavě pouze do společností s nejvyšším výnosem.

Bondster EUR report 4Q2021
Bondster EUR report 4Q2021

Jak se naše portfolio – nejen to na Bondsteru – vyvíjí, najdete popsané každý čtvrt rok v P2Preportech.

Bondster – bonus pro nové investory

Platforma Bondster nabízí novým investorům bonus 1% k proinvestované částce po dobu 90 dní. Tato akce se nevztahuje na produkt výnosná rezerva. K uplatnění bonusu se stačí prokliknout skrze tlačítko s unikátním odkazem níže.

Registrací zároveň podpoříte i tento projekt a přidružené fórum.

V případě, že budete chtít zaslat aktuální informaci o bonusu či si ověřit zda v danou chvíli neexistuje lepší nabídka, napište nám a my vám rádi dáme vědět na email.

Shrnutí recenze

Výhody

 • Vysoký výnos na českém i zahraničním trhu.
 • CZK trh bez měnového rizika. Lze najít i zajímavé příležitosti, je však třeba vybírat.
 • Možnost investice s již malou částkou od 100 Kč.
 • Možnost diverzifikace k tradičním aktivům.
 • Sekundární trh.
 • Fungující nástroje jako AI a FX konverze.
 • Široká nabídka na EUR trhu.
 • Česká podpora i platforma.

Nevýhody

 • Mladé odvětví P2P lendingu, řada poměrně nepředvídatelných rizik. K P2P je vhodné přistupovat jako k alternativě, okořenění portfolia.
 • Po zkušenostech z roku 2020 se nelze plně spolehnout na fungování a uplatňování garancí. To platí pro Bondster i jiné portály.
 • Zajištěné nabídky na CZK trhu přibývají pomalu, může být složitější a zdlouhavější zainvestovat vyšší vklad. V počátcích byly úvěry od ACEMY z našeho pohledu kvalitnější.
 • Poplatek 1% na CZK trhu, dále 15% z vymožené částky v případě půjček ACEMA v prodlení nad 60 dní.
 • Komunikace zaměřená na marketing.

Závěr

Platforma Bondster má na českém trhu své místo. Bondster je také svým způsobem průkopnický projekt, který do ČR přináší fungující zahraniční koncept.

V některých případech nám ve zvolené komunikaci osobně trochu vadí vyšší důraz na marketing a akvizici nových investorů, namísto zvyšování spokojenosti těch stávajících. V minulém roce však platforma udělala několik pro investory správných kroků. Ať již zavedení sekundárního trhu, aktivitu s kryptoúvěry, vlastní rating poskytovatelů nebo redesign hodnotíme kladně a jsme rádi, že platforma má evidentní snahu posouvat se stále dál. Zapracovat je dále potřeba na komunikaci vůči stávajícím investorům a zvýšit transparentnost v případě vymáhání u poskytovatelů, kteří jsou v problémech a investorům dluží.


Zajímá vás o platformě Bondster něco, co v recenzi nezaznělo? Napište nám třeba do komentářů pod recenzi a pokud budeme vědět, rádi vám poradíme.

Kam dál?

Přejít na web Bondsteru

Recenze dalších P2P portálů

Čtvrtletní přehledy našeho P2P portfolia

Bondster: aktualizovaná recenze české P2P platformy po 3,5 letech investování [2022]

2 komentáře u „Bondster: aktualizovaná recenze české P2P platformy po 3,5 letech investování [2022]

 1. Půjčky, které mají být dávno splaceny, splaceny nejsou. Garance zpětného odkupu při nesplácení neproběhla a na četné dotazy se člověk pouze doví, že garanci neposkytuje Bondster, ale poskytovatel a záleží na něm, jestli odkup provede. Při urgenci člověk dostane pouze odpověď, že s poskytovatelem jednají a to klidně měsíce bez výsledku a člověk se nedoví nic, ani není informován o průběhu jednání, což je ostatně vidět i na blogu poskytujícím informace k jednotlivým poskytovatelům:

  https://bondster.com/cz/blog/pravidelne-informace-o-poskytovatelich-uveru/

  Investice je tak značně riziková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek