Korunovační medaile Leopold II., 1791 (30.9. 18:00)

Korunovační medaile Leopold II., 1791
  • Výnos: Investiční certifikát
  • Minimální výše investice: 1 Kč

Čím je Korunovační medaile Leopold II., 1791 unikátní?

LEOPOLD II.

Leopold II. se narodil roku 1747 ve Vídni. Byl devátým ze šestnácti dětí císaře Františka I. a královny Marie Terezie Habsburské, ale byl druhým synem, který se dožil dospělosti. Po smrti svého staršího bezdětného bratra Josefa II. převzal Leopold vládu nad habsburskou monarchií v nelehkém postavení. Značný politický neklid, způsobený předchozím autoritativním prosazováním sice potřebných, ale v řadě případů bolestivých josefínských reforem, panoval jak v okolních zemích, tak v samotné monarchii. Leopold se v kritické situaci rozhodl uklidnit poměry odvoláním některých reformních dekretů a v řízení státu postupovat konsensuálně s vlivnými politickými kruhy. Řadou vstřícných kroků se pokusil naklonit si katolickou církev. Klíčové hospodářské reformy nezbytné pro modernizaci státu však ponechal v platnosti. Jeho další kroky však zastavila předčasná smrt v nedožitých 45 letech.

Leopoldova vláda trvala sice pouhé dva roky, ale znamenala jistou změnu kurzu v historii habsburském soustátí – po radikálním osvíceneckém absolutismu svého předchůdce Josefa II. totiž Leopold II. vládl umírněněji; ponechal v platnosti důležité reformy jako byl Toleranční patent a zrušení nevolnictví, ale od mnoha problematických nařízení ustoupil, čímž si získal velkou oblíbenost. Postavil se proti tvrdé centralizaci a germanizaci říše, uvolnil podřízenost církve státu, zrušil státní kontrolu vzdělávání kněží, povolil pořádání procesí a poutí a podobně.

Mincovnictví za krále Leopolda II. není s ohledem na jeho krátké období vlády nijak rozsáhlé, ale přesto – anebo právě proto – nabízí relativně velké množství sběratelsky vzácných a zajímavých ražeb. V každém případě je dokladem doby, která stála na počátku dlouhého a dramatického období evropského válečného konfliktu na přelomu 18. a 19. století.

KORUNOVACE

Vlastní akt korunovace českým králem proběhl ve svatovítské katedrále 6. září 1791, královna byla korunována o několik dní později 12. září. Symbolický význam korunovace byl pro Čechy výjimečný, po dlouhé době se totiž do hlavního města království vrátily korunovační klenoty odvezené do Vídně v průběhu Třicetileté války, konkrétně v roce 1637, a to natrvalo. S vrácením klenotů z Vídně do Prahy vyhověl král Leopold II. žádosti českých stavů a zahájil tím tradici sedmi klíčů, která se udržela dodnes. Skříň s klenoty, které jsou umístěny v Korunní komoře chrámu svatého Víta má, stejně jako dveře k ní, sedm zámků a k jejich otevření a vyzdvižení se musí sejít sedm držitelů klíčů, mezi kterými nechybí prezident republiky či arcibiskup pražský (držitelé klíčů se pochopitelně v průběhu času měnili vlivem společenských a politických změn).

Česká korunovace císařského páru se stala vrcholnou pražskou společenskou událostí pomalu končícího 18. století. Císař pobyl i s doprovodem v Praze několik týdnů a setkal se s mnoha významnými představiteli tehdejšího českého politického a uměleckého života. Proběhla také řada událostí motivovaných návštěvou císařského dvora – v den korunovace se ve Stavovském divadle konala premiéra Mozartovy opery La Clemenza di Tito, a byla také uspořádána první průmyslová výstava.

Leopold II. byl korunován celkem třikrát – a to římským císařem, uherským a českým králem. U příležitosti těchto slavnostních událostí bylo vydáno větší množství medailí a žetonů ze zlata, stříbra i obecných kovů. Pro jejich opisová hesla je příznačná Leopoldova snaha o všeobecné uklidnění politických poměrů v říši – OPES REGUM CORDA SUBDITORUM (pokladem králů jsou srdce poddaných), PIETATE ET CONCORDIA (zbožností a svorností) nebo dokonce ET SPEC RATIO SALUTIS IN LEOPOLDO TANTUM vzývající ke vložení důvěry do nového českého krále.

Českou korunovaci Leopolda II. připomíná právě námi představovaná zlatá medaile, konkrétně 15 dukát, vyhotovená Johannem Nepomukem Würthem v období vlády Habsburské monarchie. Na jejím averzu je z bočního profilu vyobrazena podobizna Leopolda II., na reversu potom punce lva držícího rakouský štít a dvojramenný kříž, razidlo reversu se nedochovalo. V horní části je přitom uvedeno jedno z již zmíněných opisových hesel PIETATE ET CONCORDIA.

Korunovační medaile Leopold II., 1791 (30.9. 18:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek