Obchodní centrum Kukleny II

Upvest - OC Kukleny
  • Výnos: 7,35% p.a.(do 31.3.2023); 11,0% p.a. (od 1.4.2023) (pro členy investičního klubu do 15.04.2022 7,50% p.a.(do 31.3.2023); 11,50% p.a. (od 1.4.2023))
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 03/2023
  • LTV: 77,5

Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v rámci projektu. Developerem projektu je skupina Traxial a.s., která v létě 2021 odkoupila OC od původního vlastníka Albert Česká republika s.r.o.

Úvěr o objemu 56 mil. Kč je poskytován pro období realizace rekonstrukce a stabilizace provozu. Jedná se o již druhý úvěr poskytovaný developerské skupině Traxial a.s., ke splacení prvního úvěru došlo v březnu tohoto roku. Rekonstrukce bude probíhat od 15.03.2022 do 15.09.2022. V období od 15.07.2022 do 30.10.2022 bude probíhat realizace vnitřního vybavení nájemců a od listopadu 2022 bude znovu zahájen plný provoz obchodního centra. Projekt aktuálně disponuje nájemními a budoucími nájemními smlouvami na 91 % celkové plochy OC (zbylou část tvoří plocha skladu, která se nyní neuvažuje k pronájmu). Nejvýznamnějším nájemcem bude bývalý vlastník objektu Albert, který poskytuje garanci výběru nájmu za menší nájemce po dobu dvou let od zahájení provozu. Garance Albertu odpovídá cca 71 % celkových očekávaných tržeb OC Kukleny. Dalšími nájemci (mimo garanci) budou Jysk, TEDi, KiK a Pepco.

Výplata úroků bude probíhat ročně, po udělení souhlasu seniorního věřitele, jistina je splatná nejpozději k datu konečné splatnosti, 31.3.2028.

Splacení úvěru je očekáváno k 31.3.2023, kdy by mělo následně dojít k prodeji projektu do fondu ZDR Investments či náhradě úvěru Upvest zápůjčkou akcionáře developera.

V případě, že by došlo k prodloužení projektu oproti očekávání, počínaje 1.4.2023, dochází k navýšení úrokové sazby na úvěru a tedy i navýšení výnosů pro investory.

Základní parametry participace:

Čistý výnos: 7,35% p.a.(do 31.3.2023); 11,0% p.a. (od 1.4.2023)
Očekávaná splatnost: 11 měsíců
Zajištění: Ručitelské prohlášení mateřské společnosti Traxial a.s., notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu

Pro členy investičního klubu je zde opět možnost investovat v prvních dnech fundraisingu se zvýhodněnou úrokovou sazbou 7,5% p.a., a to až do pátku 15.4.2022 včetně. Úroková sazba pro členy investičního klubu se od 1.4.2023 navyšuje na 11,5% p.a.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Obchodní centrum Kukleny II

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek