Ohlédnutí za rokem 2023 v mém P2P portfoliu

P2P summary 2023

Jednotlivé platformy jsem již prolétl v tradičním čtvrtletním reportu, pojďme se tedy nyní podívat na mé P2P portfolio více z výšky a za celý rok 2023 dohromady.

Pohyby v mém P2P portfoliu

Začneme přehledem mých vkladů/výběrů na P2P platformách, kde jsem aktivní. Pro nejpřehlednější znázornění pohybů bude tabulka. Ta zohledňuje pouze investice v EUR. V českých korunách investuji jen výjimečně a starší investice vybírám.

Pohyby v P2P portfoliu v roce 2023
Vklady/výběry EUR na jednotlivých P2P platformách v roce 2023

Za celý rok 2023 jsem souhrnně z P2P vybral 10.636, – EUR, což je dle mého slušná suma. Téměř celá tato částka pak putovala na brokera Degiro a tam po směně na USD do amerických akcií. Jsem ale rád, že se mi celkově investovaná částka v P2P nakonec zvýšila, a to díky výnosům 13.759, – EUR, z čehož vyplývá meziroční nárust investic alokovaných do P2P o 3.123, – EUR.

Nutno říct, že původní záměr byl na začátku loňského roku přeci jen odlišný. S přesuny jsem počítal, ale probíhat měly jen v rámci P2P. Bohužel, některé platformy výrazně snížily úroky (Afranga, Peerberry, Robocash), některé se dostaly do jiných problémů (Lendermarket – zastavené splácení Creditstaru, Esketit – geopolitické riziko v Jordánsku, Lande – technické (ne)fungování platformy). Z nových platforem mě zaujalo pouze Indemo. Celkově tak ubylo atraktivních příležitostí, kam prostředky z takovýchto platforem přesunout.

Výrazně jsem navýšil pozici na Mintosu, který po většinu roku 2023 nabízel nadprůměrné výnosy. V posledních týdnech bohužel nabídka značně ubývá. I tak se stále jedná o jednu z top platforem. Kvůli chybějícím lépe úročeným Notes jsem nakonec na Mintosu zainvestoval i do dluhopisů jednotlivých poskytovatelů. Dluhopisy mají přece jen lepší parametry, a navíc zde snad odpadá i neustálé předčasné splacení / výkup. K diskusi by pak samozřejmě bylo, jestli řadit dluhopisy do P2P chlívečku. Kategorizací spíše ne, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ty stejné poskytovatele a stejnou platformu, tak pro své účely budu s těmito dluhopisy pracovat nadále v módu zde umisťovaných reportů.

Prostředky jsem také převáděl na Bondster, kde shledávám 15 % na půjčkách ITF atraktivními a kde jsem měl před rokem 2023 pouze mikro expozici.

Výnosy v roce 2023

Hned na úvod je tady velmi důležité zmínit, že graf níže je ovlivněný vybíráním a zasíláním prostředků na platformu. Tím, že vložené prostředky pracují různě dlouhou dobu, často úroky dobíhají ještě potom, co jsem začal pozice opouštět, a naopak nově vložené prostředky nemusí první týdny/měsíce přinést žádný výnos, jsou procenta pouze orientační.

Vzoreček, podle kterého si měsíční výnos počítám je zjednodušené:

Měsíční zisk / prostředky na platformě na konci měsíce * 12

Proč nepracuji s něčím sofistikovanějším? Inu na většinu platforem se snažím logovat pouze 2-3 za měsíc. Výsledné zisky přepíšu do excelu na konci měsíce. Větší akurátnost mých dat (evidence např. po dnech, popřípadě při každém vkladu/výběru) by mi nevynahradila větší časovou náročnost správy portfolia. Navíc neinvestuji v horizontu měsíců, ale roků a v těch se nepřesnosti postupně stejně zahladí.

Výnos P2P platforem v roce 2023
Porovnání výnosů P2P platforem dle mého vlastního výpočtu v excelu

Velmi stručně k jednotlivým platformám:

Mintos – Po roce 2022, kde jsem se „napakoval“ nákupem půjček IDF Eurasia na sekundárním trhu se slevami v desítkách procent, jsem letos žádné výhodné nákupy na SM neprovedl. Panika vymizela. IDF naštěstí splácí, zpětně se mohu pochválit za své rozhodnutí. Výnos mi dost sráží prostředky v In recovery, které se nijak neúročí, ale do částky na platformě je započítávám.

Lendermarket – Z platformy celý rok jen vybírám. Dobíháním půjček v prodlení mi naskočily často vyšší úroky, pending payments jsou úročené 18%. Peníze ale nejdou vybrat, tak co z toho? Nakreslené večeře se nenajím…

Peerberry – Výnos na Peerberry povyskočil díky splacení všech prostředků v In recovery. Klobouk dolů za tento přístup. Zamrzlé peníze mi tak začaly znovu pracovat a zapojily se do zisků.

Robocash – Zatímco na začátku roku 2023 se ještě daly pořídit půjčky s úrokem 13% + věrnostní bonus, postupně se výnosy propadaly. Výkupy zatím naštěstí nejsou, jedu tedy na starších půjčkách a vrácené prostředky vybírám. Subjektivně top platforma za rok 2023 – téměř nulová obsluha, solidní úroky, bez problémů.

Esketit – Zejména na začátku roku zástupy nových investorů zapříčinili pokles sazeb a nedostatek půjček.

Afranga – V průběhu roku kontinuální snižování úroků až na slabých 10%. Výnos drží starší půjčky, nově reinvestuju pouze část prostředků.

Bondster – S větším portfoliem jsem snížil riziko a přestal investovat do nejrizikovějších poskytovatelů s nejvyšším úrokem > postupný pokles mého výnosu.

Lande – První celý rok svého investování na platformě skončil solidním, skoro 12%, výnosem. Pro 2024 očekávám ale kvůli převisu poptávky pokles.

Prostředky v In recovery

Jak se dařilo platformám vymáhat dluhy více či méně spolupracujících poskytovatelů v rámci mého portfolia ukazuje tabulka níže.

Peerberry - splácení půjček v In recovery
Peerberry přistoupilo ke splácení problematických ruských a ukrajinských půjček velmi svědomitě

Peerberry jsem už hold vzdával, na Mintosu bohužel rok od roku jak absolutní, tak procentuální vymožená částka klesá. Procentuálně i přesto, že základ v podobě dlužné částky na začátku roku 2023 byl nižší než v roce 2022.

Mintos - splácení půjček v In recovery
Prostředky v In recovery na Mintosu se splácí extrémně pomalu a prostředky v nich tak zahálí

Nespokojenost musím u Mintosího vymáhání zmínit také u rádoby vypovídajícího grafu, který Mintos svým investorům servíruje. Ten je totiž zcela zavádějící a mně například ukazuje v březnu splacené tisíce EUR. Tehdá šlo ovšem o IDF Eurasia, která byla do In recovery zahrnuta pouze dočasně a metodikou se jednalo spíše o pending payments. Investorovi je pak díky podobným hrátkám ukázán % recovery rate daleko vyšší, než odpovídá realitě.

Co se týče nově problematických poskytovatelů/platforem, považuji rok 2023 za poměrně úspěšný. Dopady na mé portfolio bude mít bezesporu situace okolo Creditstaru/Lendermarketu. Tam mám v prodlení cca 4 tisíce EUR. A ačkoliv se mi způsob řešení a komunikace, kterou jejich tým zvolil, vůbec nelíbí, firma dál funguje. To dává naději, že pohledávky přeci jen uhrazeny budou a vnitřně jsem se tam investovanými prostředky ještě nerozloučil. Druhým potížistou, který se mého portfolia nově týká, je filipínský poskytovatel RightChoice na Bondsteru. V něm mám ale pouze desítky EUR nakoupené na sekundárním trhu se slevou a v případě defaultu by to pro mě neznamenalo nic důležitého.

Rozložení mého nejen P2P investičního portfolia

Z grafu níže je patrné, že v mém portfoliu za rok 2023 rostla především akciová složka. Skončila tam jednak část zisků z P2P, ale nárůst je dán zejména nadvýkonností této složky oproti ostatním aktivům.

Složení portfolia 2023
Ke konci roku v mém portfoliu dominovaly akcie

V roce 2024 bych se s P2P opět rád přiblížil 20%, ale situace bude závislá na nabídce platforem. Úroky okolo 10% v rizikovém P2P akceptovat nehodlám.

Co nám v P2P přinesl rok 2023 nového?

Na závěr bych se rád věnoval novinkám a inovacím, které uplynulý rok v P2P přinesl. Problém je, že vlastně není moc o čem psát. Odvětví bylo vcelku stabilní, na to, že by se mělo jednat o disruptivní fintech, řekněme až moc. Sem tam se objevil nějaký záblesk nového produktu (Indemo, umělecké půjčky na Esketitu), leader trhu Mintos se evidentně raději vydává směrem k propagaci tradičnějších investičních aktiv (dluhopisy, ETF). Pokračuje aktivita platforem směrem k získání licence.

Platí tak to, co jsem psal již minulý rok a bohužel neočekávám, že ani v roce 2024 by k nějakému průlomu došlo. Zdá se, že P2P půjčky si na trhu našly své místo a než nějaký další vývoj, tak se spíše etablují jako další regulovaná možnost k tradičním investičním aktivům.

Pokud jste mi někde v článku objevili botu, máte jinou zkušenost nebo se chcete podělit, jakým způsobem si výnosy sledujete vy, napište pod článek nebo pro diskuzi i s dalšími kolegy na P2Pfórum.

Zbyněk


Všechny kvartální P2Preporty naleznete tady.

Ohlédnutí za rokem 2023 v mém P2P portfoliu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek