František Kupka – grafické album (17.2. 18:00)

Portu Gallery - František Kupka - grafické album
  • Výnos: Investiční certifikát
  • Minimální výše investice: 1 Kč

Úpis sestává ze souboru 24 grafických listů Quatre Histoires de Blanc et Noir (Čtyři příběhy bílé a černé) z roku 1926.

Grafické album obsahuje přebal, titulní list s názvem souboru, list s vlastním textem Františka Kupky, úvodní list, 24 listů vlastního cyklu a tiráž. Výtisk má číslo vepsané do tiráže 199, jde o původní vydání z roku 1926.

Quatre Histoires de Blanc et Noir (Čtyři příběhy bílé a černé), cyklus 24 dřevorytů, 33 x 26 cm, 1926

Soubor grafických listů Quatre Histoires de Blanc et Noir (Čtyři příběhy bílé a černé) je unikátním a světově ojedinělým dílem, ve kterém se František Kupka snažil vyložit syntetické vidění světa a jeho vznik ze čtyř vzájemně provázaných zdrojů. O tom, že byl pro Kupku významným, svědčí i to, že kvůli němu ve dvacátých letech minulého století přerušil na dva roky svou ostatní tvorbu. Soubor se tak stal klíčem ke Kupkově bohaté tvorbě a úvodním vstupem k jejímu pochopení.

Jak uvádí teoretik umění Karel Srp, Kupka chtěl těmito tisky naznačit, že uvnitř univerza existují opačné zdroje, z nichž každý má dvě podoby. Společně ustavují čtveřici, z níž je stvořen svět a mezi jejichž hranicemi se odehrává lidské bytí. Soubor Quatre Histoires de Blanc et Noir (Čtyři příběhy bílé a černé) proto provazuje vnitřní rytmus, kdy každou ze čtyř oblastí předznamenala jako prolog jedna menší, jednodušší grafika, po níž následovala pětice tisků rozvádějící její podněty. Celkem jde o 24 dřevorytů.

“List po listu se tak dal sledovat stupňující se pohyb autorovy představivosti, dosahující závratných, někdy téměř verhearenovských či březinovských výšin,” vysvětluje Srp. První, organický příběh přinášel uzavřenou buňku v jakémsi oválu, druhý, architektonický příběh, stavbu z rovnostranných a rovnoramenných trojúhelníků, třetí, organický příběh sledoval pohyb linií, odpoutávajících se od sférických trojúhelníků, čtvrtý, architektonický příběh, se soustřeďoval na linii lámající se uvnitř kosočtverce v axonometrickém prostoru.

Dvacítka dřevorytů následujících po úvodních prolozích zestručňuje Kupkovu základní čtveřici světa předznamenanou vstupním, souhrnným listem s výtryskem energie stoupající prudce vzhůru a měnící se na pozadí v oblouky, v jehož pravém rohu se nacházejí uvolněné kaligrafické tahy, mezi které je vepsán úryvek z řeckého sousloví kalos kai agathos. Tedy že krása a cnost patří k sobě a jedno nemůže existovat bez druhého. Tato kalokagathia tvoří jádro celého cyklu.

Z investičního hlediska je tento originální kus Quatre Histoires de Blanc et Noir (Čtyři příběhy bílé a černé) stejně zajímavý jako Kupkovy obrazy na plátně. Jak uvádí Karel Srp, čtyřiadvacet listů vyrůstajících ze zázemí autorovy umělecké zkušenosti přinášejí mimořádnou syntézu postihující základní zdroje světa, vnější i vnitřní, organické i krystalinické, kosmogonické i biomorfní, makrokosmické i mikrokosmické, tedy obou stěžejních oblastí, o jejichž vzájemné prolnutí Kupka usiloval. Umělec se totiž Čtyřmi příběhy ocitl v letech 1924 až 1926 v jakémsi shrnujícím průsečíku své práce.

Podle galeristy Jiřího Švestky je možné očekávat ve střednědobém horizontu nárůst ceny o desítky procent. Především díky tomu, že ceny Kupkovy grafiky jsou stále podhodnoceny tak, jak tomu bylo ještě do nedávna s jeho akvarely na papíře.

Soubor má mimořádnou uměleckou hodnotu i postavení v rámci vývoje světového umění minulého století. Jeho význam rok od roku vzrůstá, jak ukazují četné výstavy a publikace.


Kam dále?

P2Ptrh: exkluzivní rozhovor s Martinem Jarošem, projektovým manažerem Portu Gallery

František Kupka – grafické album (17.2. 18:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek