Medaile Richard Dotzauer, 1880 (13.1. 18:00)

Portu Gallery - Medaile Richard Dotzauer, 1880
  • Výnos: Investiční certifikát
  • Minimální výše investice: 1 Kč

Čím je Medaile Richard Dotzauer, 1880 unikátní?

Medaile vznikla v roce 1880 ke 30. výročí založení pražské Obchodní a živnostenské komory. Od roku 1874 byl jejím prezidentem významný česko-německý velkoobchodník Richard Ritter von Dotzauer (1816–1887), který je na lícní straně také zobrazen. Z výtvarného hlediska je medaile jedinečnou ukázkou vídeňské medailérské tvorby ze závěru 19. století. Autorem razidel je slavný vídeňský medailér Anton Scharff, který byl později také autorem některých mincí rakouské korunové měny.

Medaile je z literatury známa pouze jako odražky v bronzu (Loehr 47; Wurzbach-T. 1702; Hauser 1680). Ve zlatě se dochoval pouze tento jediný padesátidukátový exemplář.

Kdo byl Richard von Dotzauer?

Richard Jacob rytíř von Dotzauer (25. července 1816–31. května 1887) byl český podnikatel, obchodník a významná osobnost veřejného života. V 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu.

Původně mlynářský rod Dotzauerů se v Kraslicích údajně usadil již koncem 16. století z Bavorska. Jeho starší bratr byl předurčen k tomu, aby převzal otcovu lékárnu. Richard se měl stát obchodníkem. Zásadní význam pro něj měla pro práce vídeňského velkoobchodníka Alexandra Schoellera, do jehož firmy nastoupil v říjnu 1839 jako obchodní cestující. Často přitom navštěvoval Prahu.

V roce 1846 se stal členem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, jež byla z iniciativy hraběte Chotka založena roku 1833. Záhy se stal sekretáře zastupitelstva pro obchodní záležitosti, v letech 1846-1860 byl členem předsednictva jednoty a měl na starost oblast ekonomie a obchodu a dalších důležitých orgánů. V reakci na nacionalizaci veřejného života v roce 1860 z organizace vystoupil. Na konci 40. let byl Dotzauer uznávanou pražskou osobností, což se projevilo i roku 1848, kdy byl jmenován hejtmanem pražské Národní gardy.

Významnou pozici získal Richard i v pražské obchodní a živnostenské komoře, která stejně jako ostatní vznikla na základě zákona roku 1850. Jeho počátky v organizaci nebyly ovšem zrovna lehké. Angažoval se totiž ve sporu o obsazení úřadu prvního prezidenta komory a protestoval proti jmenování svého vzdáleného příbuzného Johanna Riedlovi (1801-1858), pozdějšího šlechtice Riedla von Riedenstein. Roku 1862 se však stal viceprezidentem a roku 1874 prezidentem této organizace. Znova byl zvolen prezidentem komory v roce 1879.

Protože k podnikání ve velkém byl nezbytný úvěr, začal se Richard angažovat i v bankovnictví. V roce 1863 se podílel na založení České eskontní banky a zasedal v její správní radě, byl také ředitelem Hypoteční banky království Českého a řadu let působil jako předseda správní rady České banky Union a dalších podniků.

Císař František Josef I. mu 26. října 1866 udělil Řád železné koruny III. třídy, na jehož základě požádal Dotzauer o povýšení do rytířského stavu. Titul mu byl udělen listinou z 12. března 1867 a zároveň získal erb. Jako mecenáš podporoval Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze od jeho vzniku v roce 1885 až po stavbu vlastní budovy. Jeho jméno je uvedeno mezi zakladateli na pamětní desce ve vestibulu muzea.


Kam dále?

P2Ptrh: exkluzivní rozhovor s Martinem Jarošem, projektovým manažerem Portu Gallery

Medaile Richard Dotzauer, 1880 (13.1. 18:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek