Viladomy Babice II (od 15.7. 8:00)

Upvest - Viladomy Babice II
  • Výnos: 7,10 % p.a.
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 03/2022
  • LTV: 85,9

Jedná se již o druhý úvěr,který Upvest poskytuje developerovi Viladomy Babice s.r.o. Primární motivací Upvestu pro uzavření druhé úvěrové smlouvy byl zatím bezproblémový průběh realizace projektu a aktuální výše zasmluvněných výnosů, která poskytuje dostatečný komfort jak pro splacení seniorního úvěru a prvního mezaninového úvěru, tak i úvěru na základě druhé úvěrové smlouvy.

Účelem úvěru o objemu 5,735 mil. Kč je poskytnutí zápůjček ostatním projektovým společnostem společníka úvěrovaného, které tyto prostředky využijí pro úhradu nákladů spjatých s přípravou realizace II. etapy projektu Viladomy Babice. Splacení úvěru je podřízeno splacení seniorního úvěru Equa bank a.s. a zároveň i splacení prvního úvěru Upvest.

Fundraising nového projektu Viladomy Babice II startuje ve čtvrtek 15.7. v 8:00. Již dnes ale naleznete průvodní zprávu online (více o odloženém startu fundraisingu naleznete v Upvestím FAQ).

V průběhu Q3 2020 poskytnul Upvest developerovi Viladomy Babice, s.r.o. („úvěrovaný“) mezaninový úvěr ve výši 10 mil. Kč pro účely částečného financování nákladů spjatých s realizací záměru výstavby šesti rodinných domů o celkem 12 bytových jednotkách (I. etapa). Všech 12 jednotek projektu je již zasmluvněno smlouvami o smlouvách budoucích kupní. Stavební realizace pokračuje bez komplikací, v souladu s předpokládaným harmonogram. Developer v rámci příprav II. etapy projektu (tři rodinné domy o celkem šesti bytových jednotkách) uzavřel s Upvest druhou úvěrovou smlouvu jejíž splacení je podřízeno seniornímu věřiteli Equa bank a.s. a rovněž prvnímu úvěru Upvest). Účelem tohoto úvěru je poskytnutí zápůjčky novým projektovým společnostem společníka úvěrovaného, které tyto prostředky využijí pro úhradu nákladů spjatých s přípravou realizace II. etapy projektu Viladomy Babice. Druhá úvěrová smlouva uzavřená s úvěrovaným obsahuje všechny relevantní povinnosti a prohlášení první úvěrové smlouvy. Úvěr bude splacen z výnosů z prodeje jednotek první etapy, které jsou nyní zasmluvněny na 84,1 mil. Kč bez DPH. Primární motivací Upvest pro uzavření druhé úvěrové smlouvy byl zatím bezproblémový průběh realizace projektu a aktuální výše zasmluvněných výnosů, která poskytuje dostatečný komfort pro splacení seniorního úvěru, prvního mezaninového úvěru, tak úvěru na základě druhé úvěrové smlouvy. Závěry investiční analýzy jsou aplikovatelné pro posouzení participace na druhé úvěrové smlouvě pouze v omezeném rozsahu. Upvest opětovně neprováděl právní a technickou prověrku.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Viladomy Babice II (od 15.7. 8:00)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek