Harfa Park VIII

Upvest- Harfa Park VIII
  • Výnos: 5,90 % p.a. (pro členy investičního klubu do 21.03.2022 6,00%)
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 12/2023
  • LTV: 79,6

Participace na mezaninovém úvěru pro 8. etapu pražského rezidenčního projektu Harfa Park. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu, který má dvě sekce „Y1“ a „Y2“. V projektu bude realizováno celkem 62 bytových jednotek, 74 garážových parkovacích stání a 22 komor. Projekt se nachází ve fázi stavební realizace (proinvestováno již bylo celkem 10 % stavebních nákladů projektu) a disponuje předprodeji na úrovni 98,4 % z minimálních požadovaných výnosů, kdy ke splacení úvěru od Upvest k předpokládanému datu splacení stačí realizovat 80 % prodejů při minimálních požadovaných výnosech. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od srpna 2021.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 21 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 01.01.2025. Splacení úvěru probíhá po kolaudaci z prodejů jednotek projektu a po splacení bankovního úvěru.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí (LTV) a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu (LTC). Tato maximální hranice byla stanovena pro LTV ve výši 85 %, a pro LTC (s ohledem na realizované předprodeje projektu) pak ve výši 100 %.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Harfa Park VIII

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek