Rezidence Pergamenka III

Upvest - Rezidence Pergamenka III
  • Výnos: 5,90 % p.a. (pro členy investičního klubu do 21.03.2022 6,00%)
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 04/2024
  • LTV: 81,80

Participace na mezaninovém úvěru pro třetí a zároveň poslední etapu pražského převážně rezidenčního projektu Rezidence Pergamenka III – bytový dům C. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu C, který má 4 sekce (C1 – C4). V projektu bude realizováno celkem 164 bytových jednotek, 162 garážových parkovacích stání, 7 komerčních prostor a 102 komor. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od května 2021 (proinvestováno již bylo téměř 12 % stavebních nákladů projektu). Odlišností od předchozích projektů společnosti FINEP financovaných Upvest je skutečnost, že celý bytový dům C je kupován investičním fondem Heimstaden Bostad skrze obchodní společnost Heimstaden Bostad Invest s.r.o. Této skutečnosti se věnujeme blíže v sekci Komerční analýza, konkrétně v rámci kapitoly Popis vypořádání transakce.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 25 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 01.04.2025. Splacení úvěru probíhá po kolaudaci projektu, a to z finančních prostředků složených společností Heimstaden Bostad Invest s.r.o. za kupní cenu nemovitostí na jistotní účet a zároveň po splacení bankovního úvěru.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí (LTV) a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu (LTC) . Tato maximální hranice byla stanovena pro LTV ve výši 85 %, a pro LTC pak ve výši 93 %.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Rezidence Pergamenka III

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek