Rustonka Red Court

Upvest - Rustonka Red Court
  • Výnos: 6,50 % p.a. (pro členy investičního klubu do 31.12.2021 6,80%)
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 06/2024
  • LTV: 78,40

Upvest nabízí participaci na mezaninovém úvěru pro developerský projekt administrativní budovy v Praze 8 – Karlíně v rámci administrativního komplexu Rustonka. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem poskytnutí reverzního úvěru jedinému společníkovi úvěrované společnosti, a to kyperské společnosti GRAMEXO, za kterou stojí J&T Real Estate CZ („Developer“). Seniorní financování pro projekt poskytuje banka CREDITAS.

Upvest - Rustonka Red Court
Upvest – Rustonka Red Court

Jedná se o výstavbu jedné administrativní budovy o 7 874 m2 předpokládané nadzemní pronajímatelné plochy v rámci 3. fáze administrativního komplexu Rustonka. Předešlé 2 fáze, celkem 70 000 m2 pronajímatelné plochy, developer úspěšně zrealizoval, pronajal a prodal v letech 2019-2020. Projekt Red Court koncepčně i architektonicky navazuje na předešlé fáze, přestože se jedná o nejmenší budovu v rámci administrativního komplexu.

Momentálně je projekt ve fázi výstavby, jež byla zahájena v srpnu 2021. Předpokládané ukončení fáze výstavby projektu je ke konci roku 2022. Expozice úvěru Upvest je i na následnou stabilizační fázi projektu, během níž se do budovy budou stěhovat nájemci, budou se finalizovat úpravy interiéru a vybavení a bude docházet k uzavírání nájemních smluv na dosud neobsazené prostory. Splacení jistiny úvěru Upvest společně s kapitalizovanými úroky je předpokládané z následného prodeje nemovitosti (případně nemovitostní společnosti) developerem během poloviny roku 2024.

Technická prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz v rámci technické prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného stavebního povolení, smlouvy o dílo, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, harmonogramu projektu, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Právní prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na posouzení smluvních vztahů projektové společnosti, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby, smlouvy o dílo na výstavbu a dalších potenciálních právních rizik.

Mezi hlavní rizika úvěru patří skutečnost, že se jedná o spekulativní development (developer aktuálně nedisponuje předpronájmy), s čímž souvisí riziko, že se projekt nepodaří obsadit nájemci do adekvátní výše. S tímto souvisí komerční riziko konkurenčních projektů v lokalitě, jak stávajících, tak těch v přípravě, jež mají podobnou plánovanou dobu dokončení. Projekt je kromě těchto komerčních rizik rovněž exponován i stavebně-realizačnímu riziku. V sekci Citlivostní analýza jsou tyto rizika kvantifikovány.

Reporting investorům bude probíhat na pololetní bázi.

Rustonka Red Court

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek