Viladomy Babice

  • Výnos: 6,60 % p.a.
  • Minimální výše investice: 5000 Kč
  • Cílová doba splatnosti: 20.3.2023
  • LTV: 85,90

Participace na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Viladomy Babice.

Developerem projektu je společnost Viladomy Babice s.r.o., za kterou stojí pan Alan Ilczyszyn, jenž má více jako dvacetileté zkušenosti na pozicích managementu národních i nadnárodních společností.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvestu pro refinancování části vlastních zdrojů vložených do projektu, a to až do výše 1,365 mil. Kč, a zbývající část úvěru pro úhradu části projektových nákladů spjatých s realizací I. etapy projektu Viladomy Babice, konkrétně výstavby šesti rodinných domů o 12 bytových jednotkách. Zbývající náklady spjaté s realizací projektu bude úvěrovaný hradit čerpáním seniorního úvěru, který poskytuje Equa bank a.s. („Seniorní věřitel“).

Developer disponuje pravomocným stavebním povolením pro výstavbu šesti rodinných domů a související infrastruktury. V srpnu 2020 byly zahájeny stavební práce na výstavbu inženýrských sítí, dokončení výstavby a kolaudace je plánována na přelom roku 2021 a 2022. Ke splacení úvěru Upvest dojde po kolaudaci, po doplatku kupních cen za jednotky projektu a splacení pohledávky Seniorního věřitele.

Stavební realizace probíhá na základě dvou smluv o dílo s dvěma generálními dodavateli. Jedna smlouva o dílo upravuje realizaci infrastruktury projektu a druhá smlouva pak samotnou realizaci rodinných domů o dvou bytových jednotkách.

Přejít na detail nabídky

Viladomy Babice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek